Lasteaed

Täksikud - tegevuskava

Lasteaed lähtub oma tegevuses riiklikust õppekavast. Kõik valdkonnad (keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika, liikumine, kunst) on omavahel õppetegevuses lõimitud. 


  • Lasteaial on kasutada avar õueala ning suur spordisaal. 
  • Kaks korda nädalas toimuvad muusikatunnid.
  • Paar korda kuus kokkame. 
  • Õppetegevuses kasutame robootikavahendeid. 
  • Kord nädalas vaatab lapsed üle logopeed.
  • Lasteaial on kasutada avar õueala ning suur spordisaal. 
  • Kaks korda nädalas toimuvad muusikatunnid.
  • Paar korda kuus kokkame. 
  • Õppetegevuses kasutame robootikavahendeid. 
  • Kord nädalas vaatab lapsed üle logopeed.