Õppetöö

Valikained


Valikained Suure-Jaanis:  

 • rütmika 1. klassis 

 • informaatika 2., 5., 8. klassis 

 • KiVa tund 5. klassis 

 • ettevõtlusõpetus, meediaõpetus või suhtlemisõpetus 7. klassis 

 • lõimitud ettevõtlus I ja II kooliastmes vastavalt vajadusele kooli laatadel edukaks osalemiseks

 • lõimitud karjääriõpe 1.-9. klassini


 

Valikained Sürgaveres, Tääksis: 

 • informaatika I ja II kooliastmes (olenevalt õpilaste arvust liitklassis kas igal aastal või üle  aasta) 

 • KiVa II kooliastmes (olenevalt õpilaste arvust liitklassis kas igal aastal või üle aasta)  

 • lõimitud karjääriõpe 1.-6. klassini

 • liiklusõpetus I ja II kooliastmes (olenevalt õpilaste arvust liitklassis kas igal aastal või üle aasta) 

 • lõimitud ettevõtlus I ja II kooliastmes vastavalt vajadusele kooli laatadel edukaks osalemiseks


 

Rütmika, informaatika ja KiVa on kooli valitud valikained. 7. klassis saab õpilane ise valida valikaine. Valida on ettevõtlusõpetuse, meediaõpetuse ja suhtlemisõpetuse vahel. 

Valikained Suure-Jaanis:  

 • rütmika 1. klassis 

 • informaatika 2., 5., 8. klassis 

 • KiVa tund 5. klassis 

 • ettevõtlusõpetus, meediaõpetus või suhtlemisõpetus 7. klassis 

 • lõimitud ettevõtlus I ja II kooliastmes vastavalt vajadusele kooli laatadel edukaks osalemiseks

 • lõimitud karjääriõpe 1.-9. klassini


 

Valikained Sürgaveres, Tääksis: 

 • informaatika I ja II kooliastmes (olenevalt õpilaste arvust liitklassis kas igal aastal või üle  aasta) 

 • KiVa II kooliastmes (olenevalt õpilaste arvust liitklassis kas igal aastal või üle aasta)  

 • lõimitud karjääriõpe 1.-6. klassini

 • liiklusõpetus I ja II kooliastmes (olenevalt õpilaste arvust liitklassis kas igal aastal või üle aasta) 

 • lõimitud ettevõtlus I ja II kooliastmes vastavalt vajadusele kooli laatadel edukaks osalemiseks


 

Rütmika, informaatika ja KiVa on kooli valitud valikained. 7. klassis saab õpilane ise valida valikaine. Valida on ettevõtlusõpetuse, meediaõpetuse ja suhtlemisõpetuse vahel.