Koolielu

Raamatukogu


Raamatukogu avatud:

E-R  8.30-15.30


Raamatukoguhoidja Viiu Toomingas
e-mail: viiu.toomingas [at] sjk.edu.ee


RAAMATUKOGU JA LUGEMISSAALI KASUTAMINE

1. Raamatukogu lugejaks võivad olla kõik kooli õpilased, töötajad ning lapsevanemad.
2. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või klassinimekirja alusel. Lugejad taasregistreeritakse igal aastal alates 1. septembrist.
3. Kooliraamatukogu teenused – kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus on tasuta.
4. Raamatukogu eeskirja rikkujatelt võib raamatukogu kasutamise õigusi piirata kooli juhtkonna otsusel.
5. Raamatukogu laenutab erilise väärtusega raamatuid, värskemaid ajakirjanumbreid, lauamänge jmt kasutamiseks ainult raamatukogus või koju lühikese tähtajaga, mille määrab raamatukogu.
6. Kojulaenutatavate raamatute tagastamistähtaeg on kolm nädalat. Perioodikaväljaannete tagastustähtaeg on üks nädal. Õppekirjandust laenutatakse terveks õppeperioodiks.
7. Lugeja võib tagastustähtaega pikendada, ka korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud teised lugejad. Pikendada saab raamatukogus, Stuudiumi sõnumiga, e-posti või telefoni teel.
8. Õpilane tagab õppevahendite säilimise, kasutades ümbrispaberit või –kaasi. Tagastamisele ei kuulu töövihikud, aabits, tööraamatud.
9. Lugeja peab raamatuid ja muid infokandjaid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumisest teatama raamatukoguhoidjale. Õpilasele raamatukogust laenutatud teavikuid ei tohi ta iseseisvalt edasi laenutada.
10. Raamatukoguhoidja informeerib tagastamise hilinemisest teaviku tagastustähtaja ületanud lugejaid isiklikult suusõnaliselt, klassijuhataja vahendusel,Stuudiumi või e-posti teel.
11. Tagastamata või rikutud raamatud ja muud infokandjad on lugeja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseteks tunnistatud teavikutega või tasuma nende turuväärtuse. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.
12. Augusti viimasel nädalal (täpne aeg teatatakse kooli kodulehel) saavad 2.–9. kl õpilased laenutada uueks õppeaastaks vajalikud õpikud. Koos õpikutega antakse õpilasele ka temale vajalikud tööraamatud ja -vihikud. Võlglastele uueks õppeaastaks õpikuid ei laenutata. 1. klassile laenutatakse õpikud septembri jooksul.
13. Kooliraamatukogu on õpikeskkond, kus oma tegevusega kaasõpilasi ja teisi raamatukogu külastajaid ei segata: õpilased loevad ja vestlevad vaikse häälega.
14. Lugemissaalis tuleb oma käitumises arvestada teiste lugejate ja õppijatega. Müramine lugemissaalis ei ole lubatud. Lugemissaalis olevad raamatud, ajakirjad ja mängud on kohapeal kasutamiseks. Lõhutud asjad tuleb asendada.

RAAMATUKOGU JA LUGEMISSAALI KASUTAMINE

1. Raamatukogu lugejaks võivad olla kõik kooli õpilased, töötajad ning lapsevanemad.
2. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või klassinimekirja alusel. Lugejad taasregistreeritakse igal aastal alates 1. septembrist.
3. Kooliraamatukogu teenused – kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus on tasuta.
4. Raamatukogu eeskirja rikkujatelt võib raamatukogu kasutamise õigusi piirata kooli juhtkonna otsusel.
5. Raamatukogu laenutab erilise väärtusega raamatuid, värskemaid ajakirjanumbreid, lauamänge jmt kasutamiseks ainult raamatukogus või koju lühikese tähtajaga, mille määrab raamatukogu.
6. Kojulaenutatavate raamatute tagastamistähtaeg on kolm nädalat. Perioodikaväljaannete tagastustähtaeg on üks nädal. Õppekirjandust laenutatakse terveks õppeperioodiks.

7. Lugeja võib tagastustähtaega pikendada, ka korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud teised lugejad. Pikendada saab raamatukogus, Stuudiumi sõnumiga, e-posti või telefoni teel.
8. Õpilane tagab õppevahendite säilimise, kasutades ümbrispaberit või –kaasi. Tagastamisele ei kuulu töövihikud, aabits, tööraamatud.
9. Lugeja peab raamatuid ja muid infokandjaid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumisest teatama raamatukoguhoidjale. Õpilasele raamatukogust laenutatud teavikuid ei tohi ta iseseisvalt edasi laenutada.
10. Raamatukoguhoidja informeerib tagastamise hilinemisest teaviku tagastustähtaja ületanud lugejaid isiklikult suusõnaliselt, klassijuhataja vahendusel,Stuudiumi või e-posti teel.
11. Tagastamata või rikutud raamatud ja muud infokandjad on lugeja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseteks tunnistatud teavikutega või tasuma nende turuväärtuse. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.
12. Augusti viimasel nädalal (täpne aeg teatatakse kooli kodulehel) saavad 2.–9. kl õpilased laenutada uueks õppeaastaks vajalikud õpikud. Koos õpikutega antakse õpilasele ka temale vajalikud tööraamatud ja -vihikud. Võlglastele uueks õppeaastaks õpikuid ei laenutata. 1. klassile laenutatakse õpikud septembri jooksul.
13. Kooliraamatukogu on õpikeskkond, kus oma tegevusega kaasõpilasi ja teisi raamatukogu külastajaid ei segata: õpilased loevad ja vestlevad vaikse häälega.
14. Lugemissaalis tuleb oma käitumises arvestada teiste lugejate ja õppijatega. Müramine lugemissaalis ei ole lubatud. Lugemissaalis olevad raamatud, ajakirjad ja mängud on kohapeal kasutamiseks. Lõhutud asjad tuleb asendada.