Koolielu

Huviringid


Kool väärtustab õpilaste huvitegevuses osalemist. Huvitegevus tasakaalustab kooli õppetegevust, annab õppijatele uusi kogemusi ja hoiab vaimset tervist. Kool pakub kõigis tegutsemiskohtades mitmeid erinevaid tasuta huviringe. Koolimajades toimub ka mitmeid valla lastele ja noortele mõeldud huviringe, mille kohta saab infot küsida otse treerenri/juhenda käest või kooli huvijuhilt. Huviringid alustavad iga õppeaasta septembris või oktoobris ning kestavad õppeaasta lõpuni. Iga kooli huviringi kohta saab lugeda tegutsemiskoha huviringide valikust tutvustust ja korralduslikku informatsiooni. 


Kool väärtustab õpilaste huvitegevuses osalemist. Huvitegevus tasakaalustab kooli õppetegevust, annab õppijatele uusi kogemusi ja hoiab vaimset tervist. Kool pakub kõigis tegutsemiskohtades mitmeid erinevaid tasuta huviringe. Koolimajades toimub ka mitmeid valla lastele ja noortele mõeldud huviringe, mille kohta saab infot küsida otse treerenri/juhenda käest või kooli huvijuhilt. Huviringid alustavad iga õppeaasta septembris või oktoobris ning kestavad õppeaasta lõpuni. Iga kooli huviringi kohta saab lugeda tegutsemiskoha huviringide valikust tutvustust ja korralduslikku informatsiooni. 

Tääksi huviringid

2022/2023 õppeaasta Tääksi tegutsemiskoha huviringid.

Ring, õppekoht, juhendaja Ringi tutvustus ja toimumise ajad
Inglise-keel

Aiki Pärna
Ringi eesmärk on inglise keele praktiseerimine läbi laulude mängu ja meisterdamise. Arendada ja toetada õpilaste julgust ennast suuliselt väljendada ning tutvuda inglise kultuuriga. Ring on mõeldud 2.-3. klassile.
E -
T -
K -
N -12-13.40
R -

Liiklusring

Rein Aidak
 

Ringi eesmärkideks on õpilastele liikluseeskirja nõuete tutvustamine, et kujundada neis õppekavas ettenähtud ohutut liikluskäitumist, harjutada järgima liikluses kehtivaid norme ning õppida arvestama kaasliiklejaid. Ringis lahendame liiklusteste, parandame jalgrattasõidu oskusi, vaatame õppefilme, mängime liiklusmänge. Maikuus sooritavad õpilased jalgratturi eksami.
E -
T -
K -
N -
R -13.05-13.50

Rahvatants

Anu Mikkor
 

Rahvatantsuring 1.-6. klassi õpilastele. Ringi eesmärk on õpilaste liikumise, loovuse ja eneseväljenduse arendamine. Eemärgiks on esinemised kooli, kogukonna ja lasteaia sündmustel. Ringi eesmärk on rahvakultuuri tutvustamine ja väärtustamine.
E -
T -
K -
N -13.50-14.35
R -

Pilliring

Heidi Oja-Kalberg

 

Kutsuda ja suunata 2.-6.klassi õpilasi muusika juurde, avada loovvõimeid, kujundada muusikalist maitset, leida ja arendada individuaalseid muusikalisi oskusi ja võimeid.  Julgustada õpilasi sooloesinemisteks ning osaleda ansamblite koosmängus.  Rikastada laste tundemaailma.  Astuda üles kooli siseüritustel ning võimalusel esineda ka väljaspool.

E-11.50-15.35

K-15.00-18.45 (Vastemõisa tegutsemiskohas)