Meie koolist

Põhiväärtused

Suure-Jaani Kooli põhiväärtused:


Suure-Jaani Kooli olulisimaks põhimõtteks on head suhted ja omavaheline läbisaamine, mida toetavad meie põhiväärtused. Nendeks on RÕÕM, MÄRKAMINE, KOKKUHOIDMINE, KOOSTÖÖ, JULGUS, ALGATUS.

Suure-Jaani Kooli olulisimaks põhimõtteks on head suhted ja omavaheline läbisaamine, mida toetavad meie põhiväärtused. Nendeks on RÕÕM, MÄRKAMINE, KOKKUHOIDMINE, KOOSTÖÖ, JULGUS, ALGATUS.