Õppetöö

Eelkool


Eelkooli eesmärk on lastele tutvustada nende klassijuhatajat, klassiruumi, koolimaja üldisemalt, koolilapsele kehtivaid esmaseid reegleid meie majas ja teisi õpetajaid (muusika, kehaline kasvatus), kellega tuleb esimesel õppeaastal kokku puutuda.


Õpetaja ja kooli huvi on saada põgusalt tuttavaks lastega ja nende vanematega ning koguda infot kooli tulevate laste arvu kohta.

Eelkooli ajad 2022 kevadel: 

Suure-Jaanis toimub eelkool 15.,22. ja 29. märtsil kell 13.30-15.00.

Õpetajateks Anneli Võsa ja Reeda Sadam.

Toetavad Laili Kalev, Lii Lõhmus ja Rauno Tamm

Eelkooli registreerimine toimub kuni 10. märtsini aadressil oppejuht@sjk.edu.ee

Eelkoolis on lastel kaasas vahetusjalanõud. 15. ja 22. märtsil osalevad eelkoolis lapsed ilma vanemateta. Viimasel korral, 29. märtsil, on väga oodatud ka vanemad. 

Palume, et eelkooli tuleks ilma haigustunnusteta laps. 

 

aeg  
15. märts 13.30 – kogunemine fuajeesse, õpetajad on seal vastas ja koos liigutakse klassidesse 29 ja 31, tegevused õpetaja Reeda ja Anneli eestvedamisel.

 

Tutvumismängud. Joonistamine. 

14.20-15.00 tund muusikaklassis. Tutvumine muusika ja õpetaja Lii Lõhmusega.

22. märts

13.30 – kogunemine fuajeesse. Liigutustega gruppides. Õpilased läbivad kolm erinevat tegevust. Õpetajad Laili Kalev- rütmika, Rauno Tamm- tutvumine spordiga, Reeda Sadam- käeline tegevus.

 

Päev kestab kella 15ni. 

29.märts 13.30- kogunemine fuajees koos vanematega. 

 

13.30- 14.15 direktor Evald Sepp ja õppejuht Katrin Nurk annavad ülevaate koolielust. Giidituur koolimajas.  

13.30.14.15- lapsed ruumides 29 ja 31, õpetajad Reeda Sadam ja Anneli Võsa. 

14.20-15.00  Eelkooli lõpetamine aulas koos vanematega. Esineb 4. klass. 

Avaldusi 1. klassi astumiseks saab esitada viimasel kokkusaamisel. Samuti saab tutvuda koolivormiga- vest ja pihikseelikud ning valida välja lapsele sobiv suurus. 

Suure-Jaanis eelkoolis käivate laste vanematel on võimalus kooli astumise avaldust täita viimases eelkoolis 29. märtsil. 

1.klassi vastuvõtmiseks esitatakse koos avaldusega: 

1) õpilase isikut tõendav dokument, selle puudumisel sünnitunnistus või sünnitunnistuse koopia; 

2) seadusliku esindaja isikut tõendav dokument; 

3) õpilase pilt õpilaspiletile; 

4) koolivalmiduse kaart; 

5) lapse erivajadusi tõendavad dokumendid.  

Kõiki eelpool kirjeldatud vajaminevaid dokumente saab tuua ka hiljem/jooksvalt pärast avalduse esitamist.

Tegutsemiskohtades tutvumispäevad:

Tääksi koolimajas 18. märtsil kell 12, õpetaja Mari Randaru.

Sürgavere koolimajas 17. märtsil kell 13.15, õpetaja Aurelika Reimann.

Vastemõisa koolimajas 18. märtsil kell 12.30, õpetaja Malle Poska.

Eelkooli registreerimine toimub 10. märtsini aadressil oppejuht@sjk.edu.ee  

Õpetaja ja kooli huvi on saada põgusalt tuttavaks lastega ja nende vanematega ning koguda infot kooli tulevate laste arvu kohta.

Eelkooli ajad 2022 kevadel: 

Suure-Jaanis toimub eelkool 15.,22. ja 29. märtsil kell 13.30-15.00.

Õpetajateks Anneli Võsa ja Reeda Sadam.

Toetavad Laili Kalev, Lii Lõhmus ja Rauno Tamm

Eelkooli registreerimine toimub kuni 10. märtsini aadressil oppejuht@sjk.edu.ee

Eelkoolis on lastel kaasas vahetusjalanõud. 15. ja 22. märtsil osalevad eelkoolis lapsed ilma vanemateta. Viimasel korral, 29. märtsil, on väga oodatud ka vanemad. 

Palume, et eelkooli tuleks ilma haigustunnusteta laps. 

 

Tegutsemiskohtades tutvumispäevad:

Tääksi koolimajas 18. märtsil kell 12, õpetaja Mari Randaru.

Sürgavere koolimajas 17. märtsil kell 13.15, õpetaja Aurelika Reimann.

Vastemõisa koolimajas 18. märtsil kell 12.30, õpetaja Malle Poska.

Eelkooli registreerimine toimub 10. märtsini aadressil oppejuht@sjk.edu.ee  

aeg  
15. märts 13.30 – kogunemine fuajeesse, õpetajad on seal vastas ja koos liigutakse klassidesse 29 ja 31, tegevused õpetaja Reeda ja Anneli eestvedamisel.

 

Tutvumismängud. Joonistamine. 

14.20-15.00 tund muusikaklassis. Tutvumine muusika ja õpetaja Lii Lõhmusega.

22. märts

13.30 – kogunemine fuajeesse. Liigutustega gruppides. Õpilased läbivad kolm erinevat tegevust. Õpetajad Laili Kalev- rütmika, Rauno Tamm- tutvumine spordiga, Reeda Sadam- käeline tegevus.

 

Päev kestab kella 15ni. 

29.märts 13.30- kogunemine fuajees koos vanematega. 

 

13.30- 14.15 direktor Evald Sepp ja õppejuht Katrin Nurk annavad ülevaate koolielust. Giidituur koolimajas.  

13.30.14.15- lapsed ruumides 29 ja 31, õpetajad Reeda Sadam ja Anneli Võsa. 

14.20-15.00  Eelkooli lõpetamine aulas koos vanematega. Esineb 4. klass. 

Avaldusi 1. klassi astumiseks saab esitada viimasel kokkusaamisel. Samuti saab tutvuda koolivormiga- vest ja pihikseelikud ning valida välja lapsele sobiv suurus. 

Suure-Jaanis eelkoolis käivate laste vanematel on võimalus kooli astumise avaldust täita viimases eelkoolis 29. märtsil. 

1.klassi vastuvõtmiseks esitatakse koos avaldusega: 

1) õpilase isikut tõendav dokument, selle puudumisel sünnitunnistus või sünnitunnistuse koopia; 

2) seadusliku esindaja isikut tõendav dokument; 

3) õpilase pilt õpilaspiletile; 

4) koolivalmiduse kaart; 

5) lapse erivajadusi tõendavad dokumendid.  

Kõiki eelpool kirjeldatud vajaminevaid dokumente saab tuua ka hiljem/jooksvalt pärast avalduse esitamist.