Oluline

Põhja-Sakala valla hariduspreemiad 2022 06. oktoober Huvijuht


5. oktoobril toimunud õpetajate päeva vastuvõtul anti üle Põhja-Sakala valla hariduspreemiad 2022:

Hariduse aastapreemia – Suure-Jaani Kool;

Aasta õpetaja preemia – Reeda Sadam;

Aasta alushariduse õpetaja preemia – Aili Velbaum;

Kool tänab tunnustuse eest ning rõõmustab õpetaja Aili ja õpetaja Reeda üle!

Foto: Marko Reimann.

5. oktoobril toimunud õpetajate päeva vastuvõtul anti üle Põhja-Sakala valla hariduspreemiad 2022:

Hariduse aastapreemia – Suure-Jaani Kool;

Aasta õpetaja preemia – Reeda Sadam;

Aasta alushariduse õpetaja preemia – Aili Velbaum;

Kool tänab tunnustuse eest ning rõõmustab õpetaja Aili ja õpetaja Reeda üle!

Foto: Marko Reimann.