Uudised

TEK 12 sünnipäev 24. november Huvijuht


11. novembril oli Suure-Jaani koolimaja elevust täis, sest tähistati Tervist Edendava Kooli (TEK) liikumise võrgustikku kuulumise 12.sünnipäeva. Koolipäev algas taas üle mitme aasta korraldatud virgutusvõimlemisega, mille eest suured tänusõnad õpetaja Maigile. Samuti taaselustasime tantsuvahetundide korraldamise. Sel õppeaastal korraldab teemakohaseid tantsuvahetunde oma loovtöö raames 8. klassi Mattias. Pidupäevale kohaseid vahvaid tantsuvideosid valmistasid noorsootöötaja Tjorven ning Täksikute õpetajad. Täname Teid nende eest ning usume, et videod leiavad ka edaspidi kasutust erinevate virgutuspauside jaoks. Täname kõiki vahva sünnipäeva korralduse abilisi!

11. novembril oli Suure-Jaani koolimaja elevust täis, sest tähistati Tervist Edendava Kooli (TEK) liikumise võrgustikku kuulumise 12.sünnipäeva. Koolipäev algas taas üle mitme aasta korraldatud virgutusvõimlemisega, mille eest suured tänusõnad õpetaja Maigile. Samuti taaselustasime tantsuvahetundide korraldamise. Sel õppeaastal korraldab teemakohaseid tantsuvahetunde oma loovtöö raames 8. klassi Mattias. Pidupäevale kohaseid vahvaid tantsuvideosid valmistasid noorsootöötaja Tjorven ning Täksikute õpetajad. Täname Teid nende eest ning usume, et videod leiavad ka edaspidi kasutust erinevate virgutuspauside jaoks. Täname kõiki vahva sünnipäeva korralduse abilisi!