Uudised

Esimese poolaasta põhiväärtuste konkurss 30. jaanuar Huvijuht


Suure-Jaani Kooli põhiväärtuste tunnustamiskonkursi laureaadid kuulutati välja esimese poolaasta kokkuvõtete kogunemistel.

Rõõmuraasudeks esitati järgmised inimesed: Sandra Roosileht; Elo Raude; Victoria Tuurmaa; Miia-Liisa Jaaska; Carmen Markus; Ainar Arula; Sandor Järvsoo; Susanna Silm; Kaspar Saar; Taive Murd; Merike Jaska. Rõõmuraas 2022 on Merike Jaska ja Sandra Roosileht.

Teravsilmseteks märkajateks peetakse järgnevaid inimesi: Tessa Tuul; Hendrik Saar; Greta Olev; Kadi Kondel; Reeda Sadam; Anne Raid; Liivika Laisaar; Kaire Sülla. Suure-Jaani Kooli teravsilmne märkaja 2022 on Kaire Sülla ja Hendrik Saar.

Julgeteks huntiteks peetakse järgnevaid: Markus Kikre; Lisandra Soome; Carmen Markus; Maris Mankin; Ainar Arula; Oskar Soo; Liselle Kaugerand. Suure-Jaani Kooli julge hunt 2022 on Lisandra Soome.

Koostööbossideks esitati 8.a ja 8.b klassi meeskond; Lisanne Kuik; Maris Mankin; Annaliisa Nodapera; Gerli Sülla; Sandor Järvoo; Marelle Ratassepp; Helene Suvi Raudsepp; Eliset Kikre; Ene Adams. Suure-Jaani Kooli koostööboss 2022 on 8.a ja 8.b klassi meeskond ja Ene Adams.

Aktiivseteks algatajateks esitati Elisabeth Heero; Loviisa Lember; Stenar Jürgen; Alex Lihtsa; Oliver Silm; Lii Lõhmus. Suure-Jaani Kooli aktiivne algataja 2022 on Loviisa Lember ja Lii Lõhmus.

Nutikaks kokkuhoidjaks esitati 1. b klass; Ailo Lehestik; Anneli Joandi. Suure-Jaani Kooli nutikas kokkuhoidja 2022 on 1. b klass ja Anneli Joandi.

Täname kõiki konkursile oma pakkumise esitajaid, kiidame kõiki esitatud kandidaate ja tunnustame valitud laureaate!

Suure-Jaani Kooli põhiväärtuste tunnustamiskonkursi laureaadid kuulutati välja esimese poolaasta kokkuvõtete kogunemistel.

Rõõmuraasudeks esitati järgmised inimesed: Sandra Roosileht; Elo Raude; Victoria Tuurmaa; Miia-Liisa Jaaska; Carmen Markus; Ainar Arula; Sandor Järvsoo; Susanna Silm; Kaspar Saar; Taive Murd; Merike Jaska. Rõõmuraas 2022 on Merike Jaska ja Sandra Roosileht.

Teravsilmseteks märkajateks peetakse järgnevaid inimesi: Tessa Tuul; Hendrik Saar; Greta Olev; Kadi Kondel; Reeda Sadam; Anne Raid; Liivika Laisaar; Kaire Sülla. Suure-Jaani Kooli teravsilmne märkaja 2022 on Kaire Sülla ja Hendrik Saar.

Julgeteks huntiteks peetakse järgnevaid: Markus Kikre; Lisandra Soome; Carmen Markus; Maris Mankin; Ainar Arula; Oskar Soo; Liselle Kaugerand. Suure-Jaani Kooli julge hunt 2022 on Lisandra Soome.

Koostööbossideks esitati 8.a ja 8.b klassi meeskond; Lisanne Kuik; Maris Mankin; Annaliisa Nodapera; Gerli Sülla; Sandor Järvoo; Marelle Ratassepp; Helene Suvi Raudsepp; Eliset Kikre; Ene Adams. Suure-Jaani Kooli koostööboss 2022 on 8.a ja 8.b klassi meeskond ja Ene Adams.

Aktiivseteks algatajateks esitati Elisabeth Heero; Loviisa Lember; Stenar Jürgen; Alex Lihtsa; Oliver Silm; Lii Lõhmus. Suure-Jaani Kooli aktiivne algataja 2022 on Loviisa Lember ja Lii Lõhmus.

Nutikaks kokkuhoidjaks esitati 1. b klass; Ailo Lehestik; Anneli Joandi. Suure-Jaani Kooli nutikas kokkuhoidja 2022 on 1. b klass ja Anneli Joandi.

Täname kõiki konkursile oma pakkumise esitajaid, kiidame kõiki esitatud kandidaate ja tunnustame valitud laureaate!