Täna on Euroopa keeltepäev

Euroopa keeltepäeva puhul tegelesime täna keeleülesannetega.

Nooremad õpilased tutvusid viisakusväljenditega erinevates keeltes, vaatasid võõrkeelseid multifilme, koostasid plakatid venekeelsete väljenditega ja kõige pikemate sõnadega Euroopa keeltes.

7.-9. klasside õpilased kogunesid aulasse inglise ja vene keele tõlkevõistlusele. Klass jagunes neljaks rühmaks: esimene rühm tõlkis eestikeelse teksti võõrkeelde, järgmine rühm eesti keelde tagasi, järgmine uuesti võõrkeelde ja viimane sai eestikeelse teksti valmis. Võitja selgitati selle põhjal, kelle viimasena valminud tekst oli esialgse tekstiga kõige sarnasem. Kõige parem inglise keele tõlkija on 8.b klass ja kõige parem vene keele tõlkija 9.b klass.

Euroopa keeltepäeva tähistatakse 26. septembril. Keeltepäeva pidamise algatas Euroopa
Nõukogu 2001. aastal.