Suure-Jaani kooli direktori pöördumine

Sinuga Jagatud Koolirõõm

Lugupeetud õpilased, lapsevanemad, õpetajad, Suure-Jaani Kooli koostööpartnerid, toetajad, kaasaelajad!

Lõppemas on Suure-Jaani Kooli kolmas tegutsemisaasta. Tahaks loota, et reformijärgne üleminekuaeg hakkab mööda saama, oleme kohanenud uue olukorraga, oleme karastunud ning edasi saab minna ainult paremini.

Kõige keerukamaks väljakutseks on olnud liitkoolina toimimine. Milline on meie identiteet? Seda on tänaseni keeruline lihtsalt väljendada, me ei ole võrreldavad ühegi teise Eesti kooliga. On ju identiteet ühe organisatsiooni jaoks omaduste hulk, mis teeb ta unikaalseks võrreldes teiste omataolistega. Selles osas on meie identiteet tõesti eriti omanäoline. Kuid ka ajalugu, traditsioonid ja soov end määratleda on olulised identiteedi osad ja siinkohal meie kooli ühest ja ainsast identiteedist ei piisa. Igal kokkuliidetud koolil on oma ajalugu, omad tavad, oma meeskond. Kui kaasajal on popp kasutada kobarpere mõistet, siis võiks meie kooli eripära määratleda „kobaridetniteedina”.

Me soovime pakkuda kindlustunnet nii lastele kui vanematele. Kindlustunne baseerub tugevustel ja neid meil on. Kõige väärikama tulemusena lõppeval kooliaastal võiks välja tuua asjaolu, et 50 õpilast osales 22 erineval maakondlikul või vabariiklikul aineolümpiaadidel või –võistlusel, neist 19 õpilast said vabariikliul või maakondlikul mõõduvõtmisel 1. koha, 10 korral saavutati individuaalselt või võistkondlikult teine ja viiel korral kolmas koht. Tänan ja tunnustan õpilasi, nende juhendajaid ning vanemaid.

Uhkeks teeb ka, et 5 meie kooli kollektiivi osaleb koolinoorte laulu- ja tantsupeol. Me oleme käivitanud edukalt lugemisprojekti ning lugemist väärtustavate tegevustega kavatseme kindlasti jätkata uuel õppeaastal. Kooli õpilasesindus on tegutsenud aktiivselt ning räägib järjest enam kaasa koolielu korraldamises. Meie Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud projektid on tähelepanuväärsed ning annavad tunnistust meie õpetajate ning õpilaste ettevõtlikkusest ja loovusest. Kevadel toimunud algklasside miniuurimuste konverents oli kõrgetasemeline ja tõotab kasvada ülemaakondlikuks ettevõtmiseks. Me soovime väärtustada meie heade õpetajate pikaajalist tööd, asutades Teeneka Õpetaja Pingi traditsiooni. Meil on olnud mitmekülgne ja kaasahaarav projektipäev, kus õppisime põhjalikult tundma Eesti Vabariiki läbi erinevate õppeainete ja siduvate tegevuste.

Seda nimekirja võiks jätkata, need on vaid mõned olulisemad ettevõtmised ja saavutused lõppeval õppeaastal. Ühe kolmeaastase kooli kohta on seda piisavalt, et olla ja rahul ja tunda uhkust tehtu ja tegijate üle. Pean üheks kooli tugevuseks just tugevaid, pühendunud aineõpetajaid, tänu kellele meie kooli nägu kujuneb ettevõtlikkust ja loovust ning aktiivset tegutsemist väärtustavaks. Meie tugevuseks on ka hoolas ja abivalmis tugipersonal, meie hoolekogu on aktiivne ja hoiab kooli tegevustel valvsalt silma peal.

Palju tänu kõigile südamega tehtu eest mööduval õppeaastal, kaunist suvepuhkust ning rõõmsa taaskohtumiseni uuel, 2017/18. õppeaastal

Epp Välba

Suure-Jaani Kooli direktor