SJK KIIDAB

Eelmisel nädalal tähistasid Suure-Jaani 1.-4. klasside õpilased emakeelepäeva. Õpilased on küll distantsõppel, aga õpetajad koostasid sellest hoolimata lastele põneva võistluse.
Esimesed klassid tegid nii paaris- kui ka individuaalset tööd: loetud teksti põhjal vastasid, kas esitatud väide on õige või vale. Parandasid vigu: lauselõpumärk ja suur algustäht nimes ning lause alguses.Majaplaani juurde kirjutasid õige numbri, mis tuba on pildil. Joonistasid antud sõna järgi pildi. Lugesid juhist ja liikusid pliiatsiga punktist punkti, saades nii kujundi.
Esimeste klasside tublimad olid: Susanna Silm, Marelle Ratassepp, Kaspar Saar, Oliver Silm, Teele Tuul, Steven Mark, Mahis Must.
2.-4. klasside õpilased osalesid õpetajate koostatud vahvates mängudes- kahootis ja quizizzes, kus teemadeks olid näiteks mõistatused, vanasõnad, kõnekäänud ja piltlikud väljendid. Õpilased olid tublid ja veatud tulemused olidjärgmistel õpilastel: Mia Maria Sepp, Simona Brauer, Geiti Ostra, Ekke-Taeva Pärenson, Armand Liik, Keira Kraner, Kermo Talviste, Adeele Voznjuk, Alari Velbaum, Mirtel Kredemann, Markus Vorobjov, Grete-Liis Antson, Kevin Meos, Neleriin Olle, Maria Eliise Liiva, Helena Varjund, Marten Maidla, Nora Kraner.
Aitäh klassijuhatajatele, kes aitasid toredat emakeelepäeva korradada: õpetaja Merike, õpetaja Marge, õpetaja Reeda, õpetaja Anneli, õpetaja Pille, õpetaja Laili, õpetaja Ülle ja õpetaja Jaanika.