SJK KIIDAB

Direktor Epp Välba osales oktoobrivaheajal Saaremaa kolme päeva jooksul. Tegemist on 46. korda toimuva võistlusega, mille käigus joostakse kolme päevaga läbi täispikk maraton 42,195m. Direktoril kulus selle maa läbimiseks aega 4 tundi ja 3 minutit. Oma sportliku hoiakuga soovib ta olla eeskujuks ja tervislike eluviiside propageerijaks.