SAARDE ÖÖ-MARU

18.-19. oktoobril toimus Kilingi-Nõmmes esimene Eesti haridustöötajatele mõeldud ohutusteemaline võistlus. Suure-Jaani võistkonnas olid Roman Aver, Indrek Jegorov, Jaanika Reier ja Siivi Univer. 9 tunnise öise võistluse jooksul läbiti 25 kontrollpunkti. Igas punktis oli vaja lahendada 15 minuti jooksul mõni ohutusalane ülesanne ning 5 minutiga jõuda kogu võistkonnaga järgmisesse kohta. Kontrollpunkte käisid tegemas erinevad organisatsioonid, nagu näiteks: autokool, päästeamet, kaitseliitlased, ohvriabi, veebipolitsei, naiskodukaitse, vetelpäästjad, politsei, pritsumehed, raudteelased, naabrivalve ja mitmed teised. Kõige keerukamaks osutusid esmaabi punktid, kuid kindlasti said osalejad igas kontrollpunktis uusi teadmisi ja oskusi.
Täname Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi suurepärase ning elamusterohke võistluse eest!