Meediaring

„Ajakirjanik sa võid olla, inimene sa pead olema!” Just nende sõnadega juhatas oma esitluse sisse meediaringi esimene külaline Sakala reporter Priscilla Õmblus.
Kolmapäeviti toimuva meediaringi eesmärk on tutvustada õpilastele fotograafia, video, kujunduse, sotsiaalmeedia ja ajakirjanduse tähtsamaid tahkusid ja telgitaguseid. Ajakirjandust tutvustama tulnud külaline rääkis meile oma töö mitmekesisusest ja sellest, kuidas üldse saada ajakirjanikuks. Oma elukutse üheks suurimaks plussiks nimetas Priscilla selle, et tihti satub ajakirjanik kohtadesse, kuhu tavainimene ei satu. Ajakirjandus annab ka võimaluse tutvuda paljude inspireerivate inimestega, mis annab igale sinu tööpäevale oma näo ja loo. Samuti tõdes külaline, et sellel ametikohal on üheks kõige olulisemaks oskuseks koostöö. Suhtlemine oma kolleegidega ja nendega arvestamine mängib ajakirjaniku ametis väga suurt rolli.
Noortel meediahuvilistel oli ka võimalik küsida külaliselt küsimusi, et ameti kohta rohkem uurida. Tunnike ajakirjaniku seltsis möödus kui linnulennul.
Järgmises meediaringis arutame, kuidas kirjutada uudist, mis on arvamus- ja olemuslugu ning räägime lahti ajakirjanduseetika. Tõotab tulla põnev tund!

Merilin Tkatšenko, 9.b klass

 

Kui oled huvitatud meediaringis osalemisest, ootame sind neljapäeval, 29. novembril kell 15.15 aulasse.

Meediaringi toimumisaeg ülejäänud nädalatel on kolmapäev kell 15.15-16.00.

Karjäärikonverents ja loeng

Teisipäev möödus Suure-Jaani Koolis väga teguderohkelt, eriti kaheksandike ja üheksandike jaoks. Viimased olid ju valmis saanud esitlustega, mille abil taheti tutvustada kuulajatele mõnd põnevat ametit ja muljetada oma töövarjupäevast. Karjääripäeva raames külastasid meie kooli ka laulja, ettevõtja ja karjääriinfo spetsialist.

Esimeseks tunniks kogunesid aulasse 8. ja 9. klass, direktor, huvijuht ja päeva korraldaja õpetaja Heli, kuulamaks ja hindamaks töövarjupäeva esitlusi. Paralleelselt üheksandikega tegid konverentsisaalis oma esitlusi ka 12. klassi õpilased. Väriseva jala ja argliku häälega toimus aulas kokku 24 presentatsiooni, kus enim kõlas mõte, et töövarjupäev andis üheksandikele võimaluse tutvuda ametitega, kuhu nad ka ise tulevikus võiksid asuda. Hoopis vastupidiselt jõudsid mõned üheksandikud selgusele, et nende vaadeldud amet polnud päris see, millega nad tulevikus ise võiksid tegeleda. Siiski olid kõikide esitlused niivõrd põnevad, et märkamatult täitus saal ka nooremate asjast huvitunutega. Esitluste vahepeal oli publikul ja žüriil võimalik valida oma lemmikud, keda hiljem ka autasustati. Publik valis oma lemmikuteks Merilini, Ingridi ja Holgeri, žürii lemmikuteks osutusid aga Anete, Sandra ning Erlend. Töövarjupäevalisi kiideti vägagi mitmekülgsete ja julgete valikute poolest. Eriti vahva oli näha, kuidas paljud valikud kattusid õpilase enda huvide ja hobidega.

Seejärel astus üles karjääriinfo spetsialist Tiina Leitmaa, et tutvustada noortele tööturgu ja seda, millised omadused mängivad elukutsevalikul tähtsat rolli. Esmalt andis külaline noortele võimaluse end tundma õppida ja seda läbi kaardimängu, mille lõpptulemusena said osalejad teada, milline omadus domineerib nende elus ja elukutsevalikul kõige enam, oli see loomingulisus, ettevõtlikkus või hoopis midagi muud. Kuulajaskond sai tutvust teha ka oskuste arendamise koordinatsioonisüsteemi OSKA-ga, mis eelkõige spetsialiseerub oskustele, mida on vaja tööturul toimetulekuks. Grupitööna saime välja mõelda hunnikutes oskusi, mida läheb vaja tuleviku tööturul. Huvitavaks osutus see, et väljapakutud oskusi saame meie, õpilased, suurepäraselt juba praegu koolitundides rakendada, nagu näiteks organiseerimisoskus, ettevõtlikkus, väljendus- ja suhtlusoskus jne.

Päeva lõpetasid kaks väga loomingulist inspireerijat, lauljanna Laura Prits ja ettevõtja Anna-Maria Valliveere. Saal täitus ka seitsmendike ning paljude koolitöötajatega, kes kõik olid huvitatud kahe noore naise edulugudest. Laura rääkis oma teekonnast lauljaametini. Ta mainis tihti, et kindlate eesmärkideni jõudmiseks peab olema ise ettevõtlik ja julgema võimalustest kinni haarata. See on ka asi, mida meie kool väärtustab: õpilaste endi ettevõtlikkus ja tahe midagi korda saata.

Anna-Maria Valliveere on üks kodumaise kingafirma Uncle Paul asutajatest, ta tegeleb turundamise ja ettevõtlusega. Tema võttis jutuks selle, kuidas leida oma tulevikuamet ja mis seos on sellel kõigel täna sinu enda hobide ja huvidega. Esinejad inspireerisid kindlasti paljusid noori olema julged ja pealehakkajad. Oli väga huvitav ja vaheldusrikas päev. Paljud noored tundsid just peale karjääripäeva, et teavad, kellena ja mida nad tulevikus teha tahavad. Hea on tõdeda, et meie kooli noorte jaoks on oluline see, et nad saaksid tulevikus töötada ametikohal, mida nad saavad siduda ka oma hobiga. Ma arvan, et see teebki ühest tööst selle õige töö!

Merilin Tkatšenko, 9.b klass

SJK kiidab

Kolmapäeval, 21. novembril toimus Suure-Jaanis maakondlik kabevõistlus, kus Suure-Jaani Kooli võistkond saavutas I koha.

Individuaalselt häid tulemusi saavutasid:

1.-3. klass: Simona Brauer II koht; Alari Tikut 4. koht; Helery Tikut 7. koht.
4.-6. klass: Randel Teever Ikoht; Tanel Männik 4. koht; Henry Tikut 5. koht; Annaliisa Nodapera 4. koht; Carola Selberg 8. koht; Katriin Kink 9.koht.
7.-9. klass: Monis Brauer I kohtRobin Selberg 4. koht; Holger Kink 5. koht; Egerd-Meelis Eelmäe 10. koht; Kristel Kösler 6. koht; Aurelia Tulp 9. koht
Täname kõiki osalejaid ja õpetajaid panustamast I koha tulemusse! Palju õnne!

SJK kiidab

Teisipäeval, 20. novembril toimusid Abjas Viljandi maakonna 6.-9. klasside poiste korvpallivõistlused. Suure-Jaani Kooli võistkond saavutas tubli II koha (10 võistkonda). Võistkonnas mängisid Egerd-Meelis Eelmäe, Kristjan Ibrus, Mairo Maalinn, Algys Tauts, Kevin Kivisild ja Sander Liir.

Palju õnne!

Täname treenereid!