SJK pakub tööd

Suure-Jaani Kool ootab oma meeskonda

Lasteaiaõpetajat Sürgavere õppekohta (1.0 kohta)

Info kooli kodulehelel www.sjk.edu.ee

Avaldus, motivatsioonikiri, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatult hiljemalt

17. septembriks 2018 aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee

Hommikupuder ja pikapäevarühm

HOMMIKUPUDER
Meie koolis heaks tavaks saanud hommikupudru valmistamine õpilastele jätkub ka sel aastal – Suure-Jaani majas alates 10. septembrist.

PIKAPÄEVARÜHM
Pikapäevarühma toitlustamine algab 10. septembrist.