Tervisedendus

Tervist Edendav Kool                                                    TEK

Eestis sai Tervist Edendavate Koolide võrgustik alguse 1993. aastal, võrgustiku tööd koordineerib Tervise Arengu Instituut. Suure-Jaani Kooli eelkäija Suure-Jaani Gümnaasium liitus võrgustikuga 2010. aastal, Tääksi Põhikool veel varem.
TEK-liikumise keskseks mõtteks on koolikeskkonna kujundamine kõigi kooliga seotud inimeste poolt selliseks, et õpilastel, õpetajatel, direktoril ja teistel – koolitädideni välja, oleks meeldiv ja hea koolis õppida või töötada. „Hea” tähendab seda, et suhted inimeste vahel, tunniplaan ja kooli kodukord, füüsiline keskkond, toitlustamine jne. oleksid igaühele tervislikud, mitte ülemäärast stressi tekitavad või tervisekahjustusi põhjustavad.
Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui koolipersonalile.
Põhjalikumalt saab lugeda siit: www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis

TEK-meeskonna tegevuskava 2016/2017 õppeaastaks

ÜLDISED TEGEVUSED:

 1. Õppeaasta jooksul toimuvad vähemalt korra kõigis õppekohtades hädaohu või tulekahju korral tegutsemise õppused

 2. Suure-Jaani Kool jätkab Kiusamisvaba koolina. KiVa tunnid 1., 2. ja 5. klassis, tuvastatud kiusamisjuhtumitega tegeleb KiVa-meeskond

 3. Õpilasesindus ja õpetajad esitavad ettepanekud Suure-Jaanis puhveti menüü tervislikumaks muutmiseks.

 4. Õuevahetunnid kõigis õppekohtades.

 5. Osalemine Rohelin Koolihoov projektis.

 6. Lastevanemate Kolleegiumi ellukutsumine ja kaasamine õpilaste tervisedendusse.

 7. Koolisöökla ja koolimaja seinapinna süsteemne kasutamine tervisliku toitumise alaseks teavitustööks.

SEPTEMBER

 • TEK-meeskonna moodustamine (õpetajad, õpilased) ja aasta plaani koostamine.

 • Ülekooliline liikumispäev igas õppekohas. Suure-Jaanis lisaks kõigile 4.-9. klassi õpilastele discgolfi õpitoad.

 • Koolis käivituvad erinevad spordiringid, milles osalemine on õpilastele tasuta.

 • Plakatite näitus koolimajas juurviljakampaania raames.

 • Koduste hoidiste näitus kooli fuajees.

 • Suitsuprii klassi programmi registreerimine

OKTOOBER

 • Sööklas hakatakse õpilastele pakkuma hommikuputru.

 • Osalemine Viljandimaa TEK-koolide nõupidamisel Viljandis.

 • Kooli kodulehele ilmub meeskonna aastaplaan.

 • 6. klasside hambaharjaprojekt

 • Osalemine Viljandimaa TEK-koolide sügispäeval Võhmas 11. oktoobril.

NOVEMBER

 • „SJK TEK-kool 6” sünnipäeva tähistamine

DETSEMBER

 • jõulukohvikud ja jõululaat

JAANUAR

 • Viljandimaa TEK-koolide traditsioonilisel on-line viktoriinil osalemine

 • KEAT 6. klasside õpilastele

VEEBRUAR

 • Kooli ühine vastlapäev Tääksis

MÄRTS

 • Oskusainete nädal- spordi ja liikumise päev

 • Abi ABC võistluseks valmistumine

APRILL

 • Südamenädala tähistamine plakatikonkursiga

 • Viljandimaa TEK-koolide kevadkool

 • Jüriöö jooks Suure-Jaanis

MAI

 • Spordipäev

 • Klasside matkapäevad