Tervisedendus koolis

TOITUMINE
taldrik

 • Koolis hommikupudru, lõuna ja oote söömise võimalus
 • Koolisöökla seinad kõnelevad
 • Puhveti ja söökla menüü mitmekesine ja tervislik

LIIKUMINE

 • Siseterviseraja unistus
 • Õuevahetunnid põnevas kooliõues
 • Ühised hommikvõimlemised
 • Pikapäevarühma õueaeg
 • Terviserada Haridusmeeter 330
 • Spordi- ja tantsuringid
 • Ühised matka-, liikumis- ja spordipäevad
 • Osalemine projektis Lapsed koolihoovi liikuma ja mängima

https://www.ev100.ee/et/lapsed-koolihoovi-liikuma-ja-oppima
http://www.koolihoovid.ee

TURVALISUS JA RÕÕM
jukud

 • Suure-Jaani Kool on KiVa kool http://sjk.edu.ee/index.php/oppetoo/kiva/
 • KiVa tunnid 1.,2. ja 5. klassis
 • Ennetavad ja harivad loengud õpetajatelt, külalistelt, videoloengud infokogunemistel
 • Väärtuskasvatus õpilaste infokogunemistel
 • Tugiõpilasliikumine TORE

TERVIST EDENDAV KOOl
TEK

Eestis sai Tervist Edendavate Koolide võrgustik alguse 1993. aastal, võrgustiku tööd koordineerib Tervise Arengu Instituut. Suure-Jaani Kooli eelkäija Suure-Jaani Gümnaasium liitus võrgustikuga 2010. aastal, Tääksi Põhikool veel varem.
TEK-liikumise keskseks mõtteks on koolikeskkonna kujundamine kõigi kooliga seotud inimeste poolt selliseks, et õpilastel, õpetajatel, direktoril ja teistel – koolitädideni välja, oleks meeldiv ja hea koolis õppida või töötada. „Hea” tähendab seda, et suhted inimeste vahel, tunniplaan ja kooli kodukord, füüsiline keskkond, toitlustamine jne. oleksid igaühele tervislikud, mitte ülemäärast stressi tekitavad või tervisekahjustusi põhjustavad.
Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui koolipersonalile.
Põhjalikumalt saab lugeda siit: www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis

TEK – MEESKONNA TEGEVUSKAVA 2018-2019

SEPTEMBER

 • TEK-meeskonna moodustamine (õpetajad, õpilased ÕEst) ja aasta plaani koostamine
 • Ülekooliline liikumispäev
 • Koolis käivituvad erinevad spordiringid, milles osalemine on õpilastele tasuta
 • Sööklas pakutakse hommikuputru
 • Osalemine Viljandimaa TEK-koolide nõupidamisel Viljandis

OKTOOBER

 • Terviseraja Haridusmeeter 330 avamine
 • Kooli kodulehele ilmub meeskonna aastaplaan
 • Osalemine Viljandimaa TEK-koolide sügiskoolis
 • Suurim julgus kampaania

https://suurimjulgus.ee

NOVEMBER

 • Nutivabade alade loomine koolimajja
 • TEK-kooli 7. sünnipäeva tähistamine
 • Internetiohutuse õppevideod õpilaste infominutitel

http://xn--priseltkavi-l8a4u.ee/

DETSEMBER

 • Jõulukohvikud ja jõululaat

JAANUAR

 • Sportlik koolipäev
 • Klasside vaheline jalgpalli turniir (8. klassi loovtöö)
 • Õpetajate talvine spordipäev

VEEBRUAR

 • Vastlapäev vene moodi Suure-Jaanis
 • Viljandimaa TEK-koolide traditsioonilisel on-line viktoriinil osalemine
 • Kooli ühine vastlapäev Tääksis, kui on vastlailma

MÄRTS

 • Torditurniir (8. klassi loovtöö)
 • Ennetavad loengud õpilastele ( narkootikumid, suitsetamine, alkohol, sõltuvused)

APRILL

 • Südamenädala tähistamine
 • Viljandimaa TEK-koolide kevadkool
 • Jüriöö jooks Suure-Jaanis
 • Õpetajate kevadine spordi- ja matkapäev

MAI ja JUUNI

 • Spordipäev
 • Klasside matkapäevad