Tervisedendus koolis

TOITUMINE
taldrik

 • Koolis hommikupudru, lõuna ja oote söömise võimalus
 • Puuviljavahetunnid
 • Koolisöökla seinad kõnelevad
 • Puhveti ja söökla menüü mitmekesine ja tervislik

LIIKUMINE

 • Siseterviserada
 • Õuevahetunnid põnevas kooliõues
 • Ühised hommikvõimlemised
 • Pikapäevarühma õueaeg
 • Terviserada Haridusmeeter 330
 • Spordi- ja tantsuringid
 • Ühised matka-, liikumis- ja spordipäevad
 • Osalemine projektis Lapsed koolihoovi liikuma ja mängima

https://www.ev100.ee/et/lapsed-koolihoovi-liikuma-ja-oppima
http://www.koolihoovid.ee

TURVALISUS JA RÕÕM
jukud

 • Suure-Jaani Kool on KiVa kool http://sjk.edu.ee/index.php/oppetoo/kiva/
 • KiVa tunnid 1.- 5. klassides
 • Ennetavad ja harivad loengud õpetajatelt, külalistelt, videoloengud infokogunemistel
 • Väärtuskasvatus õpilaste infokogunemistel
 • Tugiõpilasliikumine TORE
 • Käitumismäng VEPA

TERVIST EDENDAV KOOL
TEK

Eestis sai Tervist Edendavate Koolide võrgustik alguse 1993. aastal, võrgustiku tööd koordineerib Tervise Arengu Instituut. Suure-Jaani Kooli eelkäija Suure-Jaani Gümnaasium liitus võrgustikuga 2010. aastal, Tääksi Põhikool veel varem.
TEK-liikumise keskseks mõtteks on koolikeskkonna kujundamine kõigi kooliga seotud inimeste poolt selliseks, et õpilastel, õpetajatel, direktoril ja teistel – koolitädideni välja, oleks meeldiv ja hea koolis õppida või töötada. „Hea” tähendab seda, et suhted inimeste vahel, tunniplaan ja kooli kodukord, füüsiline keskkond, toitlustamine jne. oleksid igaühele tervislikud, mitte ülemäärast stressi tekitavad või tervisekahjustusi põhjustavad.
Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui koolipersonalile.
Põhjalikumalt saab lugeda siit: www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis

TEK – MEESKONNA TEGEVUSKAVA 2019-2020

SEPTEMBER

 • Puhveti ja söökla menüü mitmekesistamine
 • Alustavad huviringid
 • Maakondlik TEK-koosolek
 • Keskkonnateemaline maastikumäng Viljandis
 • Haridusmeeter 332 jooks ümber koolimaja
 • Spordinädala raames matkapäeva fotojaht
 • Töötajate matk Hüpassaare rabas koos Kilingi-Nõmme sõpruskooliga
 • Sügisandide näitus
 • Nutitsoonide reguleerimine koolimajas

OKTOOBER

 • TEK-koolide sügiskool Viljandi Jaksobsoni koolis
 • Osalemine pudrukuu projektis
 • Osalemine esimesel vabariiklikul haridustöötajate ohutusalasel võistlusel Kilingi-Nõmmes (ÖÖ-MARU)

NOVEMBER

 • TEK-meeskonna moodustamine ja aasta plaani koostamine
 • Prügiauditi tegemine
 • Alustab uus kooli kokk
 • Puhveti ja söökla menüü täiendamine ja ideede küsimine õpilastelt
 • Isadepäeva pereüritus ja heategevuslik kohvik
 • Helurikontroll
 • Helkurkõnd Politsei eestvedamisel
 • TEK-9 sünnipäev

DETSEMBER

 • Puhveti ja söökla menüü täiendamine ja ideede küsimine õpilastelt

JAANUAR

 • Ettevalmistused projektinädalaks “Inimene”

VEEBRUAR

 • Maakondlikul on-line viktoriinil osalemine 5.-7.klassidega

MÄRTS

 • Ennetavad loengud õpilastele ( narkootikumid, suitsetamine, alkohol, sõltuvused)

APRILL

 • Südamekuu
 • KEAT-ohutuspäev õpilastele
 • TEK-maakondlik kevadkool
 • Jüripäeva sportlikud tegevused
 • Projektinädal “Inimene”
 • Laat
 • Miniuurimused algklassidele

MAI ja JUUNI

 • Spordipäev
 • Klasside matkapäevad

MEESKOND

 • Katrin Nurk
 • Siivi Univer
 • Taive Murd
 • Reeda Sadam
 • Jaanika Reier
 • Marge Johanson