Õppeaasta2018/19

HINDAMISE AJAD
1. POOLAASTA 1. september 2018 -25.jaanuar 2019
2. POOLAASTA 26. jaanuar 2018 – 11. juuni 2018 (v.a. lõpuklassid)

VAHEAJAD

 • I vaheaeg 22.–28. oktoober 2018;
 • II vaheaeg 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;
 • III vaheaeg 25. veebruar – 3. märts 2019;
 • IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 22. aprill – 28. aprill 2019;
 • V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2019.
 • PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

 • eesti keel: 3. juunil 2019
 • matemaatika: 10. juunil 2019
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
  ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena
  (kirjalik): 13. juunil 2019
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline):
  13.–14. juuni 2019.
 • TASEMETÖÖD
  3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

  4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.
  6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019.
  matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

  7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

  loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

  ÕPPENÕUKOGUD

 • 24.01.2019
 • 06.06.2019
 • 20.06.2019
 • 29.08.2019