Hindamise ajad

Trimestrite ajad on 2015/2016 õa järgmised:

1. trimester 1.sept.-29.nov
2. trimester 30.nov.-6.märts
3. trimester 7.märts-3.juuni (v.a. lõpuklassid)