Eelkool

Eelkooli eesmärk on lastele tutvustada nende klassijuhatajat, klassiruumi,
koolimaja üldisemalt, koolilapsele kehtivaid esmaseid reegleid meie majas
ja teisi õpetajaid (muusika, kehaline kasvatus), kellega tuleb esimesel
õppeaastal kokku puutuda.
Õpetaja ja kooli huvi on saada põgusalt tuttavaks lastega ja nende vanematega
ning koguda infot kooli tulevate laste arvu kohta.

Eelkooli tunnid toimuvad kõigis kooli tegutsemiskohtades.

Täpsem eelkooli info leitav kooli kodulehelt II poolaastal.