Eelkool

Eelkooli eesmärk on lastele tutvustada nende klassijuhatajat, klassiruumi, koolimaja üldisemalt, koolilapsele kehtivaid esmaseid reegleid meie majas ja teisi õpetajaid (muusika, kehaline kasvatus), kellega tuleb esimesel õppeaastal kokku puutuda.

Õpetaja ja kooli huvi on saada põgusalt tuttavaks lastega ja nende vanematega ning koguda infot kooli tulevate laste arvu kohta.

EELKOOL 2019

Suure-Jaani Koolis toimuvad eelkoolid järgmiselt:

Tääksi õppekohas
Alates 1. veebr. 2019 kell 12.00-13.30, õpetaja Mari Randaru,
registreerimine kuni 30.01

Vastemõisa õppekohas
Alates 7. veebr. 2019 kell 12.45-14.15, õpetaja Krista Prinzmann,
registreerimine kuni 05.02

Sürgavere õppekohas
Alates 28. märts 2019 kell 13.00-14.30, õpetaja Aurelika Reimann,
registreerimine kuni 26.03

Suure-Jaani õppekohas
Alates 1. aprill 2019 kell 13.30- 15.00, õpetajad Marge Johanson ja Merike Jaska,
Registreerimine kuni 27.03

Eelkooli registreerimine toimub aadressil oppejuht@sjk.edu.ee