Eelkool

Eelkooli eesmärk on lastele tutvustada nende klassijuhatajat, klassiruumi, koolimaja üldisemalt, koolilapsele kehtivaid esmaseid reegleid meie majas ja teisi õpetajaid (muusika, kehaline kasvatus), kellega tuleb esimesel õppeaastal kokku puutuda.

Õpetaja ja kooli huvi on saada põgusalt tuttavaks lastega ja nende vanematega ning koguda infot kooli tulevate laste arvu kohta.

Vastemõisas toimub eelkool 6. märtsist 24. aprillini teisipäeviti kell 12.00- 13.30. Täiendav info telefonil: 43 73 442

Suure-Jaanis toimub eelkool 4.,11. ja 18. aprillil kell 13.30-15.00. Õpetajateks Anneli Võsa ja Reeda Sadam. Eelkooli registreerimine toimub 5. – 29. märtsini aadressil oppejuht@sjk.edu.ee