Õppetöö

ÕPPEAASTA 2017/2018

HINDAMISE AJAD

1. POOLAASTA 1. september 2017 -24.jaanuar 2018
2. POOLAASTA 25. jaanuar 2018 – 12. juuni 2018 (v.a. lõpuklassid)

VAHEAJAD


1) I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
4) IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena– 13. juuni 2018. a;

TASEMETÖÖD

 (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

 (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;

ÕPPENÕUKOGUD

  • 25.01.2018
  • 22.03.2018
  • 07.06.2018
  • 19.06.2018
  • 30.08.2018