Õpilaste tunnustamise konkurss

Kuni 15. jaanuarini saab esitada õpilasi kooli põhiväärtustest tulenevat käitumist tunnustavatele tiitlitele.
Kategooriad on:
Rõõmuraas 
Teravsilmne Märkaja 
Julge Hunt 
Koostööboss 
Aktiivne Algataja 
Nutikas Kokkuhoidja 
Žüriile võib teha ettepaneku ka erikategooria välja andmiseks. 
Kandidaate tunnustamisele saab esitada klass ühiselt, õpetajad, õpilasesindus, õpilased individuaalselt jne. 
Kandidaadid koos selgitustega, miks just see kandidaat tunnustust väärib, tuleb esitada aadressile huvijuht@sjk.edu.ee 15. jaanuariks
Tunnustatavad valib välja žürii, kuhu lisaks õpetajatele kuulub ka üks või mitu õpilaste esindajat. Žürii koosseisu kinnitab direktor.