Õpetajad loovad homse Eesti


Tähistasime esmaspäeval, 9. detsembril 100 päeva möödumist õppeaasta algusest. Traditsiooniliselt tähistavad esimesed klassid 100 päeva möödumist esimesest koolipäevast, aabits on kaanest kaaneni läbi õpitud ning esimesed koolitarkused kogutud. Sel korral said meie kõigi õppekohtade esimeste klasside õpilased demonstreerida kogu kooliperele, mida nad juba teavad. Seda oli päris palju.


Erilise tähelepanu all aga olid sel hommikul meie õpetajad. Hiljuti avaldatud OECD rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA 2018 tulemused rõõmustasid ka meie kooliperet, sest ka meie andsime oma panuse selle testi kõrgetesse tulemustesse. Uuringu kohaselt on Eesti põhikooliõpilaste oskused Euroopa absoluutses tipus, seda kõigis uuritus valdkondades – matemaatikas, lugemises ja loodusteadustes. Eesti kuulub maailma viie riigi hulka, kus õpilased on kahes valdkonnas näidanud varasemast paremaid tulemusi. 


Lisaks on õpilaste rahulolu kooliga heal tasemel, 70% Eesti õpilastest on oma eluga rahul ning oleme selle näitajaga üle keskmise OECD taseme. 


Selle kõige eest vastutavad igapäevaselt meie õpetajad, kes teevad väga head tööd. Meie kool soovib näidata, et väärtustab õpetajate tööd kõrgelt, selle väljendamiseks võtsime kasutusele õpetajaametit väärtustava kooli  tunnusmärgi. Me soovime, et õpetajate töö ning nende väärtuslik panus ühiskonna arengusse veelgi enam silma paistaks. 


Me tänasime kooli tunnuskirjaga õpetajaid, kelle kool esitas riiklikule konkursile “Eestimaa õpib ja tänab” nominentideks. Tunnuskirja said järgmised õpetajad:
Aasta klassiõpetaja 2019 nominent – õpetaja Pille Sonk
Aasta klassijuhataja 2019 nominent – õpetaja Merike Jaska
Aasta põhikooliõpetaja 2019 nominent – õpetaja Ly Valdmaa
Aasta tugispetsialist 2019 nominent – kooli logopeed ja HEV-koordinaator Reet Hindriks.


Et oleme “Alustavat Õpetajat Toetava Kooli” võrgustiku liige, siis väljendasime oma tänu ja tunnustust meie koolis esimest aastat töötavale noorele õpetajale, Elina Vinterile, kinkides talle hõbedase 100 päeva märgi. 


Epp Välba