LUGEMINE LOEB!

Suure-Jaani Kool algatas arendusprojekti LUGEMINE LOEB! õpilaste lugemisoskuse parandamiseks, lugemisharjumuse propageerimiseks. Projekt on inspireeritud direktori London Reach Feltham Academy´s kogetud muljetest ning Eesti Vabariigi laste- ja noortekultuuri aastast.

Projekti eesmärk:

Lugemisoskuse, sh funktsionaalse lugemisoskuse, kuulamisoskuse, eneseväljendusoskuse, arvamuse avaldamise oskuse parandamine. Lugemisharjumuste kujundamine. Huvi äratamine kirjanduse vastu. Lugemise kui meeldiva tegevuse propageerimine.

Projekti lühikirjeldus: ajavahemikus jaanuar-juuni 2017. aastal pööratakse koolis eriliselt tähelepanu igasugustele lugemistegevustele. Algklassides pakutakse lugemistuge neile, kel lugemisega probleeme. Kõik lapsed peavad iga päev kaasas kandma raamatut, toimuvad lugemisminutid, lugemistunnid, selgitatakse lugemisrekordeid ja rekordlugemisi. Iga nädal toimuvad õpilaste ja õpetajate raamatututvustused. Korraldatakse raamatulaatasid, raamatuvahetusriiul, kohtumisi kirjanikega, lugemiskoeraga. Projekti käigus selgunud kõige toimivamad ja edukamad tegevused võetakse kasutusele ka järgnevatel aastatel. Projekti käekäiku jagatakse sotsiaalmeedia ja kodulehe kaudu, samuti tutvustatakse projekti Stuudiumi kaudu vanematele. Sarnast projekti kasutama kutsutakse ka teisi koole, nendega jagatakse kogemusi ja häid praktikaid. Projektist tehakse kokkuvõte juunis 2017.

img_2396