Loovtöö projekt “Kooliruum’16”

kooliruum16

Meie kooli õpilased osalevad uurimuslikus ja mängulises loovtööprojektis “Kooliruum’16”