Lõimeleer otsib laagrisse kasvatajaid!

MTÜ Lõimeleer kuulutab välja konkursi väliseesti noortele suunatud eesti keele- ja kultuuri laagri Lõimeleer 2020 abikasvatajate stipendiumide määramiseks (kõik vahetused) ja vanemkasvatajate leidmiseks (3. ja 4. vahetus).
Stipendiumi eesmärgiks toetada noorsootöö rahvusvahelise mõõtme ning professionaalse järelkasvu arengut välismaal elavatele eesti ja mitmerahvuselistele perede ja nende laste ürituste ning koolituste korraldamiseks.
Abikasvataja stipendiumile kandideerimise eelduseks on:
· rõõmsameelsus ja tasakaalukus, positiivne maailmapilt;
· valmisolek ja huvi lastega töötamise vastu;
· vähemalt keskharidus hiljemalt laagri toimumise ajaks;
· ladus inglise keele oskus suhtlustasemel;
· kasuks tuleb eelnev lastelaagri kogemus ja huvi lõimeleeridesse jätkuva panustamise vastu.
Abikasvataja on sisuliselt vanemkasvataja parem käsi laagri tegevuste korraldamisel, laste eest hoolitsemisel ja öörahu tagamisel.
Vanemkasvataja valiku kriteeriumid:
· inglise keele oskus B2 tasemel;
· rõõmsameelsus ja tasakaalukus, positiivne maailmapilt;
· asjakohane kutsetase või eeldused selle sooritamiseks laagrite toimumise ajaks (laagri kasvataja osakutse 4. tase);
· valmisolek meeskonda juhtida, ootamatuste puhul lahendusi leida, tegevusi improviseerida jne;
· huvi erinevate kultuuride vastu;
· võime inimestes välja tuua nende parimad omaduses ja neid võimestada;
· kasuks tuleb eelnev lastelaagri kasvataja kogemus ja huvi lõimeleeridesse jätkuva panustamise vastu.
Abikasvataja stipendiumid määrab ja vanemkasvatajad valib MTÜ Lõimeleer juhatus sooviavalduste alusel.
Soovist kandideerida anda märku hiljemalt 7.06.2020 siin.
Omalt poolt pakume
· võimalust panustada ainulaadsesse rahvusvahelisse eesti kultuuri laagrisse;
· võimalust panustada lõimeleeri sisusse ja arendusse professionaalse koolitaja Indrek Maripuu (Ideemäng OÜ) käe all;
· abikasvatajatele stipendiumi on 200 € (maksuvaba) (kuuepäevane laager, sissejuhatav koolitus, laagri ettevalmistus kohapeal, läbiviimine ja lõpetamine);
· vanemkasvatajatele töötasu 648 € (bruto) (kuuepäevane laager, sissejuhatav koolitus, laagri ettevalmistus kohapeal, läbiviimine ja lõpetamine);

Täiendav info www.loimeleer.com või priit.kalev.parts@gmail.com või Priit-Kalev Parts 5205230.