Laureaadid

Alates käesolevast õppeaastast annab Suure-Jaani kool kaks korda aastas õpilastele kooli põhiväärtustest tulenevat käitumist tunnustavaid tiitleid. Need tulenevad meie ühistest põhiväärtustest ning on nimetatud õpilaste tehtud ettepanekute järgi.

Eelmisel õppeaastal sai alguse ka “Kolleegipreemiate” traditsioon, mida Suure-Jaani kool ka sel aastal välja andis.

2018/2019 õppeaasta preemiate laureaadid.

“RÕÕMURAAS 2019” on Anett Joandi (8a) – alati rõõmus, hea tuju ning naerul näoga, nakatab ka teisi. Tuleb alati hea meelega kaasa uute ideedega või tunnis pakutavate ülesannetega. Särasilmne optimist.

“TERAVSILMNE MÄRKAJA 2019” on Anna-Liisa Joandi (9a) – oskab märgata, tal oleks kui mitu paari silmi ning kõrvu. Oma vaiksel, kuid visal moel teavitab ta probleemist kaaslasi ning organiseerib lahenduse. Ta hoolib ning toetab neid, kes vajavad tuge. Anna-Liisal on piisavalt kannatlikust ning oskust tulla toime ka keerulisemates situatsioonides.

“JULGE HUNT 2019” on Artur Soo (8a) – ütleb alati oma arvamuse välja ja julgustab teisi sama tegema. Vastab tihti tunnis õpetaja esitatud küsimustele, kartmata sealjuures eksida. Suhtleb vabalt võõraste inimestega. Tuleb lagedale uute ja põnevate ideedega ning julgeb neid ellu viia. Osales ka koolinoorte orienteerumise MM-il.

“KOOSTÖÖBOSS 2019” on MF Tudipilv – Ingrid, Marleen, Nora (9b) – Minifirma Tudipilv eestvedajad. On käinud paljudel laatadel ja saanud auhindu.

“AKTIIVNE ALGATAJA 2019” on Holger Kink (9a) – oskab kõigiga hästi läbi saada. Arvestab alati teistega, see teeb temast oskusliku grupijuhi. Ette antud ülesandest on just Holger see, kes klassi kui ühtse meeskonna tegutsema paneb, olgu see siis mõnes õppetunnis antud rühmatöö või klassivälise ürituse eeskava. Holger teab, et koos liidrirolliga käib kaasas ka vastutuse võtmine. Oma tegemiste ja kohustuste eest vastutama on Holger õpetanud ka klassikaaslasi, seda eelkõige oma positiivse eeskujuga. Kirjanduse tunni raames valminud lühifilm on Holgeri ideedest kokku pandud. Tehnilise poole pealt on Holger alati see, kes asjad tehtud saab. Ta on abivalmis, tähelepanelik, laia silmaringiga ning terava taibuga.

“NUTIKAS KOKKUHOIDJA 2019” on Ralf Grünberg (4a) – voolis plastiliinist tegelasi, tekitas kaaslastes oma voolitud tegelastega huvi, voolitud tegelastest tehti koos klassikaaslastega multifilm. Käidi üksteisel külas, vabal ajal kirjutati filmi režii. Klassis seati sisse filmimisnurk, kus film valmis. Filmi näidati kooli kevadpeol.

Ralf Grünberg, Anett Joandi, Artur Soo.

KOLLEEGIPREEMIAD 2019:

„ETTEVÕTLIK ÕPETAJA 2019” on Tauno Tilk.
Tauno on lisaks koolis ettevõtlusõppe eestvedamisele loonud ka
enda ettevõtte – TilkCraft OÜ. Ettevõtte toodeteks on puidust
valmistatud kellad, lõikelauad ja vaagnad, pingid, mänguasjad ja
tegeluslauad, mis arendavad laste motoorseid oskusi. Tauno oskab
enda aega ja energiat oskuslikult jagada pere, töö, kaitseliidu,
rahvatantsu, sündmuste korraldamise ja juhtimise vahel.

„JULGE TEGU 2019” on projektinädal „Toit ja toitumine”.
18.-22. märtsil 2019 viidi läbi nüüdisaegset õpikäsitust ning
kaasaegseid õppemeetodeid rakendav, õpilasi aktiivselt
haarav, nende koostöö- ja probleemilahenduse oskust
arendav ning õppeaineid elulähedaselt lõimiv õppenädal.

„AASTA ALGATAJA 2019” on Ülle Piir.
Ülle kutsus õpilasi üles uuendama mänguplatse koolimaja
ümbruses. Ta on 3.a klassile korraldanud mitmeid
kinokülastusi, muuseumitunde ja töötubasid (Ugala
teatris). Tema klassi õpilased algatavad õpetaja eeskujul
toredaid ettevõtmisi.

„AASTA ÜHENDAJA 2019” on Katrin Ronimois.
Katrini tulekuga on märkimisväärselt paranenud koostöö ja
suhted Suure-Jaani Kooli õppekohtade vahel.

„AASTA KOOSTÖÖLINE 2019” on Milvi Alp.
Milvi on sel õppeaastal teinud palju koostööd kohaliku
raamatukoguga ja kutsunud külla palju huvitavaid kirjanikke.
Kohtumised andsid õpilastele hoogu lugeda. Milvi kirjutas
mitmele Vastemõisa õppekoha peole stsenaariumi või väikse
näidendi, mille peale peo kava üles ehitati. Alati energiline ja
rõõmsameelne.

„AASTA RÕÕMUSTAJA 2019” on Lii Lõhmus.
Lii elab õpilaste esinemistele pakatava energiaga kaasa. 5.-9.
klassi jõulupeol hüppas ja keksis ta oma klassi esinemisele
tohutu energiaga kaasa. Igal mudilaskoori või klasside
esinemisel on ta 110% kohal ja toetab ning särab koos
esinejatega. Lisaks oma klassiga tegelemisele jaksas ta
pakkuda huvitavaid koostegemisi ka 3.a klassi lastele. Õpilased
olid vaimustatud nii osalemisest Cätlin Mägi õpitoas,
helikujunduse töötoast Ugalas, sellele järgnevast pillide
meisterdamisest ja kevadpeol omal pillil mängimisest. Lii on
alati rõõmsameelne, ta on hea suhtleja ja põhjalik õpilastele
hinnangute andmisel.

„ERIPREEMIA – AASTA TEGUTSEJA 2019” on Anne Raid.
Anne on Suure-Jaani koolimaja hing ja süda. Ta võtab lapsed igal
hommikul vastu ja saadab nad koolipäeva lõpus minema emaliku
hoole ja karmide õpetussõnadega. Ta on alati liikumises, abivalmis,
lahke, teab ja aitab, märkab palju, tema silmad ja kõrvad on igal
pool. Vajadusel teeb Anne kõva häält, ta ei jäta ühtegi
korrarikkumist kahe silma vahele, sest tema jaoks on hea kasvatus
oluline. Ka kolleegidesse suhtub Anne emaliku hoolitsusega.
Paistab silma, kuidas Anne koolielus kaasa lööb: külaliste vastuvõtu
päeval kannab ta koolivesti, jõulude ajal päkapikuriideid.

Anne Raid auhinda vastu võtmas.

“AASTA LAPSEVANEM 2019” on Heli Torim.
Ta on Vastemõisa õppekoha 6. klassi õpilase ema, keda võib nimetada ka „aastate lapsevanemaks“.
Kuus aastat tagasi, mil tema laps alustas kooliteed, sukeldus ta innu ja pühendumusega klassi- ja kooliellu. Ta on kõikide aastate jooksul olnud tubliks toetajaks ja abistajaks, nii lapsele, klassijuhatajale, aineõpetajatele ja ringijuhendajatele.
Teda võib pidada ka ideaalvanema etaloniks. Ta on ema, kes huvitub lapse õpitulemustest, on valmis koostööks, leidmaks võimalusi ja lahendusi murede kõrvaldamiseks ning edusammude saavutamiseks. Positiivselt ja tunnustavalt toetab ka oma lapse klassikaaslasi.
Tema panus klassi ja kooli õppetöövälistesse tegemistesse ei ole jäänud samuti märkamata! Võib julgelt väita, et ta on üks vähestest, kes on osalenud pea kõikidel kooliga seotud üritustel ja ettevõtmistel. Olgu selleks siis klassiõhtu või laat, kino- või teatrikülastus, jõulu- või kevadpidu. Ta on abistanud nii meisterduste kui heade mõtetega, transpordi ja toredate ideedega. Oma aktiivse tegutsemisega on ta julgustanud ja innustanud ka teisi lapsevanemaid tulema volbriõhtule kostümeeritult, osalema klassiõhtu mängudes ning õpilastega koos esinema. Kõik see on aidanud liita klassi- ja koolikollektiivi ühtseks tervikuks!
Alates 2014 aasta sügisest kuni 2017 aasta sügiseni osales ta Kildu/ Vastemõisa lastevanemate esindajana ka kooli hoolekogu töös. Ta on sõnalise tagasiside ja kujundava hindamise pooldaja. Oma kogemustele tuginedes on ta selgitanud selle plusse teistele lastevanematele õppekohas ja ka hoolekogu liikmetele.

“AASTA LAPSEVANEM 2019” on Kairi Kester.
Kairi on igati mõistev ja abivalmis lapsevanem. Ta on osalenud klassi ühisürituste organiseerimisel ja olnud saatjaks õppekäikudel. Laste kasvatamisel on ta rahulik ja väga mõistev. Kairi on igati toetanud Suure-Jaani kooli “Rohelise koolihoovi” arengut. Tubli hoolekogu liige. Ta on algatanud idee koguda jõululaada sissetulekust osa raha klassi kevadiseks väljasõiduks Kihnu saarele. Kairi on abistanud loodusõpetuse tunni läbiviimisel  lilletaimede toomise ning istutamise õpetamisega. Toetanud kooli väärtuste (algatus, koostöö) elluviimist: ergutas organiseerima klassiõhtut ning ühist kinnominekut. Ta on alati optimistlik, ka murede lahendamisel. 

“Aasta lapsevanem 2019” Kairi Kester.