Lastevanemate üldkoosolek

Suure-Jaani Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub teisipäeval,

27. septembril 2016 algusega kell 18.00.

Koosolek toimub Suure-Jaani koolimaja aulas.

Päevakorras:
1. Stuudium, uus e-päeviku keskkond. Keskkonda tutvustab ja küsimustele vastab haridustehnoloog Siim Brauer.
2. Ettevõtliku kooli programm- tutvustab direktor Epp Välba
3. Õppeaasta 2016/2017 ja peamised muudatused õppekorralduses- tutvustab õppejuht Mari Kase
4. ATKO bussikaartidega seotud info Viljandi maavalitsusest.
5. Ülevaade huviringide tööst- tutvustab huvijuht Siivi Tõnuri
6. Koolivestide tellimisest- Epp Välba
7. Toitlustamine koolis- Epp Välba
8. Vanamate Kolleegium- uut algatust tutvustab Epp Välba