Kildu õppekoha lastevanemate üldkoosolek

Kildu õppekoha lastevanemate üldkoosolek toimub teisipäeval, 14. oktoobril algusega kell 18:00

Päevakorras:

Kooli juhtkond koosseisus direktor Epp Välba, õppejuht Mari Kase ja huvijuht Siivi Tõnuri annavad ülevaate hetkeolukorrast ja tulevikuperspektiividest.

Räägitakse kooli kodulehest, remontidest, logost, õpilasesindusest.

Juhtkond valmis vastama lastevanemate küsimustele.

Toimub ka Kildu õppekoha esindaja valimine uue kooli hoolekogusse.