Lastevanemate küsitluse tulemused

14. septembri Suure-Jaani Kooli lastevanemate koosolekul viisime läbi küsitluse. Avaldame küsitluse tulemused:

1. Soovime ellu kutsuda lastevanemate kooli, pakkuda vanematele võimalust kuulata loenguid ja osaleda seminaridel laste kasvatamise ja õpetamisega seotud valusatel teemadel. Palusime lastevanematel kirjutada, kas nad soovivad osaleda lastevanemate koolitustel ja millistel teemadel nad soovivad koolitusi kuulda.

Vastas 20 lapsevanemat, neist 13 ehk 65% soovib koolitusi, 3 ei soovi, 4 jäid erapooletuks.

Teemad, mis lapsevanemaid huvitavad:

 • Psühholoogia ja kasvatusalased teemad – 4X
 • arvuti- ja internetimaailma ohud – 4X
 • laste kasvatamine – 4X
 • käitumisprobleemide lahendamine – 3X
 • kuidas motiveerida lapse koduseid töid tegema – 1X

Lastevanemate kool on käivitatud, proovime koolituspäevi korraldada igal kuul. Kellaajad sõltuvad pisut ka loolitajatest, esimene loeng toimub 7. oktoobril kell 14.20 – 16.00 Suure-Jaani koolimaja aulas. Lektor prof Vahur Ööpik, teemaks „Miks on toit ja toitumine noore sportlase arengus tähtsad tegurid“ . Loeng on kuulajatele tasuta.

Novembris juba uus teema, püüame arvestada lastevanemate võimalustega käia loengus õhtustel aegadel.

2. Palusime avaldada arvamust kooli kodulehe kohta.

 • pere saab kõik vajaliku kodulehelt kätte
 • koolileht võiks kajastada ka vilistlaste tegemisi.
 • oluline, et info oleks kergesti leitav ja uueneks pidevalt
 • olen ülesehitusega rahul, kõik, mis tulemas või toimub, on märgitud ja hästi arusaadav
 • kooli kodulehel võiksid olla fotod õpetajatest
 • põhikooli ja gümnaasiumi leht võiksid olla koos
 • kooli kodulehel võiks olla koolisöökla menüü nädala lõikes, ka pikapäevarühma kohta
 • kirjas võiks olla trennide, huviringide toimumise kellaajad ja kohad.
 • palju infot on saadav ka e-koolist

On meeldiv teada, et avaldatakse rahulolu kodulehel üle – selle koostamine ja kontseptsiooni välja töötamine on olnud raske, arvestades, et koduleht võiks/peaks kajastama meie kõigi õppekohtade tegemisi. Meie jaoks on oluline kasutaja vajadustele vastamine.

Juba praegu on kodulehelt leitav söökla menüü: http://sjk.edu.ee/index.php/lapsevanemale/toitlustamine-koolis/s-j-menuu/

Trennide ja huviringide tegutsemise info klassivälise tegevuse menüü all.

3. Soovisime teada lastevanemate arvamusi lisavaheaja kohta. 20 lapsevanemast vastas 18, neist pooled pooldavad, pooled ei poolda lisavaheaega. Poolthäälte andjate arvates võiks lisavaheaeg mõjuda kevadisel perioodil innustavalt, leevendab õpistressi, jaotab õppetöö ühtlasemalt aasta peale ära ning laseb õpetajatel ja õpilastel õppeaasta kõige raskemal ajal korraks hinge tõmmata. Vastuargumendina toodi asjaolu, et lisavaheaeg mõjutab kooliaasta lõpuaega, võiks pärast niigi suuri muutusi anda aega nende harjumiseks enne uute muudatuste tegemist.

4. Soovisime teada, kuidas suhtuvad lapsevanemad ühise koolivormi kastuselevõtmisesse. Pakuti välja ühise vesti ideed, see looks koolis ühtse näo, mis oleks eriti oluline pidulike päevadel. 20 vastajast pooldas ideed 10, vastu oli 9 ja üks erapooletu.

5. Palusime teha ettepanekuid, anda soovitusi:

 • terve hulk ettepanekuid puudutas kooli baari menüüvalikut. Soovitakse rohkem värsket puu- ja juurvilja, toorsalatit, võileibu.
 • kogu valla huvikooli ja koolide huviringide info võiks olla ühtses infosüsteemis
 • Koolis võiks olla poistekoor või –ansambel
 • Koolis võiks olla autahvel – see motiveeriks õpilasi
 • lisaks tublidele lauljatele ja muusikutele tuleks tunnustada ka sportlasi
 • koolimenüü vajab ülevaatamist, mõned menüüd olevad toidud ei vasta laste ootustele
 • koolis võiks olla kõigile kasutamiseks joogiveeaparaat
 • väljasõitudel ei peaks lastele kaasa panema saiakesi, pigem tervislikumaid suupisteid.

Oleme väga tänulikud kõigile vastajatele! Meile annavad jõudu ja indu Teie head soovid. Koostöö Teiega, head lapsevanemad, on meile rõõm!