Lastevanemate kool

LASTEVANEMATE KOOL

Lapsevanema roll lapse karjäärivalikute toetamisel“

26.10.2016 kell 17.00-18.30

Viljandimaa Rajaleidja keskuses (Kauba 12, Viljandi)

Sihtgrupiks on 7. – 12. klassi õpilaste vanemad.

 

Karjäärinõustaja Katrin Lõhmus ja karjääriinfo spetsialist Jane Ivanova käsitlevad ühises vestlusringis järgmisi teemasid:

  • kuidas aidata noorel tulevikku kujundada
  • lapsevanema erinevad rollid
  • kuidas rääkida lapsega tema tulevikust
  • kust leida infot hariduse, elukutsete ja tööturu kohta

 

Vajalik eelregistreerimine 24. oktoobriks aadressil viljandimaa@rajaleidja.ee või telefonil 5885 3630.

Kohtade arv on piiratud!

rajaleidja_logo