Kool tänab toetajaid!

Suure-Jaani Kool liitus sel õppeaastal Tallinna Moon Rotary klubi vahetunni kampaaniaga. Kampaania mõte on tuua koolidesse vanad head mängud, mis ei hõlma endas jooksmist, kuid on liikuvad ja omavahelist suhtlust vajavad – kummikeks ja footbag.
Üleskutsel oma kooliga liituda oli mitmeid toetajaid. Täname toetajaid: Enriko Kruuse; Marjel Einulo; Ove Org; 2. a. klass ja õpetaja Reeda Sadam; kooli huvijuht; Viljandimaa Haridustöötajate Liit; MTÜ Ettevõtlik SJK. Teie abiga saabusid kooli kampaania vahendid.
Täna meil küll õpilasi majas ei ole, aga mängud jäävad ootama uut õppeaastat, kui kooli koridoridesse pannakse vaba aja sisustamiseks keksukummid ja footbagid.