Majanduspersonal

Personal
Tiivi Aidakruumide hooldaja-Sürgavere õppekoht
Sirje HiiemäeKokk- Tääksi
Aime Härmsööklatööline- Suure-Jaani
Helle Jundasruumide hooldaja
Egle Kogerruumide hooldaja
Heldur Kraanerremonditööline
Seidi Kuldvereruumide hooldaja
Eve Kärtõhtune administraator
Helve Käärvõimla valvur
Ailo Lehestikbaaripidaja
Mare LillemäeKokk- Vastemõisa
Tiia Lippruumide hooldaja
Enna Pankruumide hooldaja
Eneli Peltruumide hooldaja
Anne Raidpäevane administraator
Gerli Seppruumide hooldaja
Eha SeppLaoprogrammi haldaja Sürgavere
Liivi Soesoomajahoidja,ruumide hooldaja
Kairi Sohasööklatööline- Suure-Jaani
Naima Stepanova ruumide hooldaja
Aare Teemusmajahoidja
Hando Uuetoa ruumide hooldaja
Milvi Vaabelkokk-Sürgavere õppekoht
Marje Vendlaruumide hooldaja
Lea Viidikmajahoidja- Sürgavere