Majanduspersonal

Personal
Tiivi  Aidakruumide hooldaja - Sürgavere
Sirje  Hiiemäekokk - Tääksi
Aime  Härmsööklatööline- Suure-Jaani
Helle  Jundasruumide hooldaja
Egle  Kogerruumide hooldaja
Heldur  Kraanerremonditööline
Seidi  Kuldvereruumide hooldaja
Gerda  Kuusemetskokk Suure-Jaani
Eve   Kärtõhtune administraator
Helve  Käärvõimla valvur
Ailo  Lehestikbaaripidaja
Mare  Lillemäekokk- Vastemõisa
Tiia  Lippruumide hooldaja
Enna  Pankruumide hooldaja
Eneli  Peltruumide hooldaja
Anne  Raidpäevane administraator
Gerli  Seppruumide hooldaja
Eha  Seppkokk
Liivi  Soesoomajahoidja,ruumide hooldaja
Kairi  Sohasööklatööline- Suure-Jaani
Naima  Stepanova ruumide hooldaja
Aare  Teemusmajahoidja
Hando  Uuetoa ruumide hooldaja
Milvi  Vaabelkokk - Sürgavere
Marje  Vendlaruumide hooldaja
Lea  Viidikmajahoidja- Sürgavere