Majanduspersonal

Personal
Tiivi  Aidakruumide hooldaja - Sürgavere
Ragnar  Aidakmajahoidja- Sürgavere
Sirje  Hiiemäekokk - Tääksi
Aime  Härmsööklatööline- Suure-Jaani
Helle  Jundasruumide hooldaja-Tääksi
Egle  Kogerruumide hooldaja Suure-Jaani
Heldur  Kraanerremonditööline
Seidi  Kuldvereruumide hooldaja Suure-Jaani
Gerda  Kuusemetskokk Suure-Jaani
Eve   Kärtõhtune administraator Suure-Jaani
Helve  Käärvõimla valvur Tääksi
Ailo  Lehestikkohviku pidaja Suure-Jaani
Mare  Lillemäekokk- Vastemõisa
Tiia  Lippruumide hooldaja Suure-Jaani
Enna  Pankruumide hooldaja Suure-Jaani
Eneli  Peltruumide hooldaja Suure-Jaani
Anne  Raidpäevane administraator Suure-Jaani
Gerli  Seppruumide hooldaja Suure-Jaani
Eha  Seppkokk Sürgavere
Liivi  Soesoomajahoidja,ruumide hooldaja Tääksi
Kairi  Sohasööklatööline- Suure-Jaani
Naima  Stepanova ruumide hooldaja Vastemõisa
Aare  Teemusmajahoidja Suure-Jaani
Hando  Uuetoa ruumide hooldaja Suure-Jaani
Marje  Vendlaruumide hooldaja Suure-Jaani