Töötajad

Juhtkond

Epp Välba
direktordirektor[ät]sjk.edu.ee
4372050
56900129

Katrin Nurk
õppejuhtoppejuht[ät]sjk.edu.ee
4376280
53315199

Katrin Ronimois
õppekohtade juhtoppekohad[ät]sjk.edu.ee

5112592

Siivi Univer
huvijuht huvijuht[ät]sjk.edu.ee
4370385
53488462

Eda Nodapera
majandusjuhatajamajandusjuht[ät]sjk.edu.ee
43 72 053
56914186

Illar Pihlak
haldusjuhthaldusjuht[ät]sjk.edu.ee
4372053
5064008

Siim Brauer
haridustehnoloogharidustehnoloog[ät]sjk.edu.ee

56222211

Ly Uuetoa
sekretärsekretar[ät]sjk.edu.ee
43 72 051
56158161

Veiko Sepp
infojuhtinfojuht[ät]sjk.edu.ee

56612822

Suure-Jaani õppekoha õpetajad - õpetajate tuba - 43 72 052
Maret  Aasaajalugu, ühiskonnaõpetus
maret.aasa[ät]sjk.edu.ee
Roman  Avertehnoloogiaõpetus
roman.aver[ät]sjk.edu.ee
Rihet  Avermatemaatika,füüsika
rihet.aver[ät]sjk.edu.ee
Siim  BrauerInformaatika
5b klassijuhataja
siim.brauer[ät]sjk.edu.ee
Reet  Hindrikslogopeed, HEV-koordinaator, eesti keel
reet.hindriks[ät]sjk.edu.ee
Tiina  JaeskiInglise keel, klassiõpetaja
5a klassijuhataja
tiina.jaeski[ät]sjk.edu.ee
Merike  Jaskaklassiõpetaja, ajalugu, ühiskonnaõpetus
1a klassijuhataja
merike.jaska[ät]sjk.edu.ee
Anneli  Joandimatemaatika
anneli.joandi[ät]sjk.edu.ee
Marge  Johansonklassiõpetaja, matemaatika
1b klassijuhataja
marge.johanson[ät]sjk.edu.ee
Ester  JürgenEesti keel, kirjandus, inglise keel
6a klassijuhataja
ester.jyrgen[ät]sjk.edu.ee
Merike  Kabanenõpiabiõpetaja
merike.kabanen[ät]sjk.edu.ee
Laili  Kalevklassiõpetaja ja inglise keel
3a klassijuhataja
laili.kalev[ät]sjk.edu.ee
Siiri  Kivisookäsitöö  ja kodundus
siiri.kivisoo[ät]sjk.edu.ee
Liis  Kuresookehaline kasvatus
9b klassijuhataja
liis.kuresoo[ät]sjk.edu.ee
Lii  Lõhmusmuusika- ja loodusained
6b klassijuhataja
lii.lohmus[ät]sjk.edu.ee
Riina  Mankinmuusikaõpetus, LAK
riina.mankin[ät]sjk.edu.ee
Taive  Murdeesti keel, kirjandus,inimeseõpetus
7a klassijuhataja
taive.murd[ät]sjk.edu.ee
Ülle  Piirklassiõpetaja
4a klassijuhataja
ylle.piir[ät]sjk.edu.ee
Jaanika  Reierklassiõpetaja, matemaatika, õpiabi
4b klassijuhataja
jaanika.reier[ät]sjk.edu.ee
Urmo  Reitavühiskonnaõpetus
urmo.reitav[ät]sjk.edu.ee
Kristi  Reivoabiõpetaja
kristi.reivo[ät]sjk.edu.ee
Reeda  Sadamklassiõpetaja, kunstiõpetus,
2a klassijuhataja
reeda.sadam[ät]sjk.edu.ee
Eilin  Seppkehaline kasvatus- LAPSEPUHKUS
eilin.sepp[ät]sjk.edu.ee
Pille  Sonkklassiõpetaja, inglise keel ja eesti kee
3b klassijuhataja
pille.sonk[ät]sjk.edu.ee
Rauno  Tammkehaline kasvatus
rauno.tamm[ät]sjk.edu.ee
Tauno  Tilkloodusained, ettevõtlusõpetus
9a klassijuhataja
tauno.tilk[ät]sjk.edu.ee
Sirje  Urbeleesti keel, kirjandus
8 klassijuhataja
sirje.urbel[ät]sjk.edu.ee
Ly  Valdmaaloodusõpetus, bioloogia, informaatika
ly.valdmaa[ät]sjk.edu.ee
Andres  Viksikehaline kasvatus
7b klassijuhtaja
andres.viksi[ät]sjk.edu.ee
Elina  Vintervene keel
elina.vinter[ät]sjk.edu.ee
Jüri  Vlassovajalugu
jyri.vlassov[ät]sjk.edu.ee
Anneli  Võsaklassiõpetaja, matemaatika
anneli.vosa[ät]sjk.edu.ee
Sürgavere õppekoha õpetajad - õpetajate tuba - 43 75 340
Anne-Mai  Hindriks
anne-mai.hindriks[ät]sjk.edu.ee
Elle  Jänesklassiõpetaja
4,5,6 klassijuhataja
elle.janes[ät]sjk.edu.ee
Raul  Laidmatehnoloogiaõpetus
raul.laidma[ät]sjk.edu.ee
Urve  Leiteninglise keel
urve.leiten[ät]sjk.edu.ee
Kaidi  Mändullasteaiaõpetaja
kaidi.mandul[ät]sjk.edu.ee
Kristi  Oolomuusikaõpetus
kristi.oolo[ät]sjk.edu.ee
Aurelika  Reimannklassiõpetaja
1,2,3 klassijuhataja
aurelika.reimann[ät]sjk.edu.ee
Annely  Taburlasteaiaõpetaja abi
annely.tabur[ät]sjk.edu.ee
Hanna-Liina  Tirgolasteaiaõpetaja
hanna-liina.tirgo[ät]sjk.edu.ee
Tääksi õppekoha õpetajad - õpetajate tuba - 43 77 442
Innar  Allveeklassiõpetaja
innar.allvee[ät]sjk.edu.ee
Eha  Kalvik muusikaõpetus
eha.kalvik [ät]sjk.edu.ee
Raul  Laidmatehnoloogiaõpetus
raul.laidma[ät]sjk.edu.ee
Merilin  Luuklasteaiaõpetaja
merilin.luuk[ät]sjk.edu.ee
Mari  Randaruklassiõpetaja
1,2,3,4 klassijuhataja
mari.randaru[ät]sjk.edu.ee
Leida  Seppinglise keel
leida.sepp[ät]sjk.edu.ee
Annika-Aurelia  Sildlasteaiaõpetaja abi
annika-aurelia.sild[ät]sjk.edu.ee
Kaire  Süllaabiõpetaja
kaire.sylla[ät]sjk.edu.ee
Aili  Velbaumlasteaiaõpetaja
aili.velbaum[ät]sjk.edu.ee
Vastemõisa õppekoha õpetajad - õpetajate tuba - 43 73 442
Ene  Adamsklassiõpetaja
2,4 klassijuhataja
ene.adams[ät]sjk.edu.ee
Edgar  Adamsinformaatika
edgar.adams[ät]sjk.edu.ee
Rein  Aidakliiklusringi juhendaja
rein.aidak[ät]sjk.edu.ee
Milvi  Alpõpiabi õpetaja
milvi.alp[ät]sjk.edu.ee
Eve  JaanusInglise keel
eve.jaanus[ät]sjk.edu.ee
Marieta  Mõttus-Assonmuusikaringi juhendaja
marieta.mottus-asson[ät]sjk.edu.ee
Malle  Poskaabiõpetaja
malle.poska[ät]sjk.edu.ee
Krista  Prinzmannklassiõpetaja
1,3,5 klassijuhataja
krista.prinzmann[ät]sjk.edu.ee
Mait  Reimannmuusika
mait.reimann[ät]sjk.edu.ee
Pille-Riin  Seppkehaline kasvatus
pille-riin.sepp[ät]sjk.edu.ee

Personal
Tiivi  Aidakruumide hooldaja - Sürgavere
Sirje  Hiiemäekokk - Tääksi
Aime  Härmsööklatööline- Suure-Jaani
Helle  Jundasruumide hooldaja
Egle  Kogerruumide hooldaja
Heldur  Kraanerremonditööline
Seidi  Kuldvereruumide hooldaja
Gerda  Kuusemetskokk Suure-Jaani
Eve   Kärtõhtune administraator
Helve  Käärvõimla valvur
Ailo  Lehestikbaaripidaja
Mare  Lillemäekokk- Vastemõisa
Tiia  Lippruumide hooldaja
Enna  Pankruumide hooldaja
Eneli  Peltruumide hooldaja
Anne  Raidpäevane administraator
Gerli  Seppruumide hooldaja
Eha  Seppkokk
Liivi  Soesoomajahoidja,ruumide hooldaja
Kairi  Sohasööklatööline- Suure-Jaani
Naima  Stepanova ruumide hooldaja
Aare  Teemusmajahoidja
Hando  Uuetoa ruumide hooldaja
Milvi  Vaabelkokk - Sürgavere
Marje  Vendlaruumide hooldaja
Lea  Viidikmajahoidja- Sürgavere

Luivi  Kruusmäekoolipsühholoogpsyhholoog[ät]sjk.edu.ee
Liivika  Laisaarsotsiaalpedagoogsotsiaalpedagoog[ät]sjk.edu.ee
Heino  Tõnumaael.käidumeister
Viiu  Toomingasraamatukoguhoidjaviiu.toomingas[ät]sjk.edu.ee
Ly   Uuetoasekretärsekretar[ät]sjk.edu.ee