Töötajad

Juhtkond

Epp Välba
direktordirektor[ät]sjk.edu.ee
4372050
56900129

Mari Kase
õppejuhtoppejuht[ät]sjk.edu.ee
4376280

Taive Murd
huvijuhthuvijuht[ät]sjk.edu.ee
4370385
53 714 360

Krista Prinzmann
Vastemõisa õppekoha juhtkrista.prinzmann[ät]sjk.edu.ee
4373433
53408282

Elle Jänes
Sürgavere õppekoha juhtelle.janes[ät]sjk.edu.ee
4375340
5249984

Claid Ježov
haldusjuhthaldusjuht[ät]sjk.edu.ee
4372053
53 925 544

Eda Nodapera
majandusjuhtmajandusjuht[ät]sjk.edu.ee
4372053
56914186

Jüri Sulg
Tääksi õppekoha juht, IT - tehniline tugi, informaatika jyri.sulg[ät]sjk.edu.ee

5110232

Veiko Sepp
infojuhtinfojuht[ät]sjk.edu.ee

56612822

Suure-Jaani õppekoha õpetajad - õpetajate tuba - 43 72 052
Rein Aidakajalugu, ühiskonnaõpetus, õpiabi
rein.aidak[ät]sjk.edu.ee
Elena Allasvene keel
elena.allas[ät]sjk.edu.ee
Varje Aulevene keel, inimeseõpetus
varje.aule[ät]sjk.edu.ee
Roman Avertehnoloogiaõpetus
roman.aver[ät]sjk.edu.ee
Rihet Avermatemaatika, loodusõpetus, füüsika
rihet.aver[ät]sjk.edu.ee
Reet Hindrikslogopeed, HEV-koordinaator
reet.hindriks[ät]sjk.edu.ee
Tiina JaeskiInglise keel, klassiõpetaja
8a. kl. klassijuhataja
tiina.jaeski[ät]sjk.edu.ee
Merike Jaskaklassiõpetaja, ajalugu, ühiskonnaõpetus
3a. kl. klassijuhataja
merike.jaska[ät]sjk.edu.ee
Anneli Joandimatemaatika
anneli.joandi[ät]sjk.edu.ee
Marge Johansonklassiõpetaja, matemaatika
3b. kl. klassijuhataja
marge.johanson[ät]sjk.edu.ee
Merike Kabanensotsiaalpedagoog, abiõpetaja
merike.kabanen[ät]sjk.edu.ee
Laili Kalevklassiõpetaja ja inglise keel
1a. kl. klassijuhataja
laili.kalev[ät]sjk.edu.ee
Kätlin Kinkmuusikaõpetus
katlin.kink[ät]sjk.edu.ee
Siiri Kivisookäsitöö  ja kodundus
siiri.kivisoo[ät]sjk.edu.ee
Riina Mankinmuusikaõpetus, LAK
5a. kl. klassijuhataja
riina.mankin[ät]sjk.edu.ee
Taive Murdhuvijuht, kirjandus
taive.murd[ät]sjk.edu.ee
Ülle Piirklassiõpetaja
2a. kl. klassijuhataja
ylle.piir[ät]sjk.edu.ee
Heli Rahnuajalugu, ühiskonnaõpetus, karjääriõpetus
8b. kl. klassijuhataja
heli.rahnu[ät]sjk.edu.ee
Külliki Rantanenõpiabi, pikapäevarühm
9a. kl. klassijuhataja
kylliki.rantanen[ät]sjk.edu.ee
Jaanika Reierklassiõpetaja, matemaatika, õpiabi
2b. kl. klassijuhataja
jaanika.reier[ät]sjk.edu.ee
Kristi Reivoabiõpetaja
kristi.reivo[ät]sjk.edu.ee
Reeda Sadamklassiõpetaja, kunstiõpetus, mentor
4a. kl. klassijuhataja
reeda.sadam[ät]sjk.edu.ee
Liis Schasminkehaline kasvatus (LAPSEHOOLDUSPUHKUSEL)
liis.schasmin[ät]sjk.edu.ee
Eilin Seppkehaline kasvatus
7b. kl. klassijuhataja
eilin.sepp[ät]sjk.edu.ee
Pille-Riin Sepptreener
pille-riin.sepp[ät]sjk.edu.ee
Pille Sonkklassiõpetaja, inglise keel ja eesti keel
1b. kl. klassijuhataja
pille.sonk[ät]sjk.edu.ee
Erla Sootskehaline kasvatus, treener
erla.soots[ät]sjk.edu.ee
Tauno Tilkloodusained, ettevõtlusõpetus
7a. kl. klassijuhataja
tauno.tilk[ät]sjk.edu.ee
Siivi Tõnurihuvijuht - lapsehoolduspuhkus
siivi.tonuri[ät]sjk.edu.ee
Sirje Urbeleesti keel
6a. kl. klassijuhataja
sirje.urbel[ät]sjk.edu.ee
Ly Valdmaaloodusõpetus, bioloogia, informaatika
ly.valdmaa[ät]sjk.edu.ee
Kelly VommKehaline kasvatus
kelly.vomm[ät]sjk.edu.ee
Anneli Võsaklassiõpetaja, matemaatika
4b. kl. klassijuhataja
anneli .vosa[ät]sjk.edu.ee
Sürgavere õppekoha õpetajad - õpetajate tuba - 43 75 340
Elle Jänesklassiõpetaja
elle.janes[ät]sjk.edu.ee
Kätlin Kinkmuusikaõpetus
katlin.kink[ät]sjk.edu.ee
Malle Kukklasteaiaõpetaja
malle.kukk[ät]sjk.edu.ee
Raul Laidmatehnoloogiaõpetus
raul.laidma[ät]sjk.edu.ee
Urve Leiteninglise keel
urve.leiten[ät]sjk.edu.ee
Katrin Puulogopeed
katrin.puu[ät]sjk.edu.ee
Silja RiigorLasteaiaõpetaja abi
silja.riigor[ät]sjk.edu.ee
Kaidi Salonglasteaiaõpetaja
kaidi.salong[ät]sjk.edu.ee
Jüri Sulginformaatika
jyri.sulg[ät]sjk.edu.ee
Erika TetsmannHEV-koordinaator
erika.tetsmann[ät]sjk.edu.ee
Tääksi õppekoha õpetajad - õpetajate tuba - 43 77 442
Innar Allveeabiõpetaja, klassiõpetaja
innar.allvee[ät]sjk.edu.ee
Alli HansenLasteaiaõpetaja abi
alli.hansen[ät]sjk.edu.ee
Eha Kalvik muusikaõpetus
eha.kalvik [ät]sjk.edu.ee
Raul Laidmatehnoloogiaõpetaus
raul.laidma[ät]sjk.edu.ee
Merilin Luuklasteaiaõpetaja
merilin.luuk[ät]sjk.edu.ee
Mari Randaruklassiõpetaja
mari .randaru[ät]sjk.edu.ee
Leida Seppinglise keel
leida.sepp[ät]sjk.edu.ee
Jüri Sulgõppekoha juht, informaatika
jyri.sulg[ät]sjk.edu.ee
Kaja Tamsarlogopeed
kaja.tamsar[ät]sjk.edu.ee
Erika TetsmannHEV-koordinaator
erika.tetsmann[ät]sjk.edu.ee
Aili Velbaumlasteaiaõpetaja
aili.velbaum[ät]sjk.edu.ee
Vastemõisa õppekoha õpetajad - õpetajate tuba - 43 73 442
Ene Adamsklassiõpetaja
ene . adams[ät]sjk.edu.ee
Milvi Alpeesti keel
milvi.alp[ät]sjk.edu.ee
Raul Laidmatehnoloogiaõpetus
raul.laidma[ät]sjk.edu.ee
Krista Prinzmannõppekoha juht, klassiõpetaja
krista.prinzmann[ät]sjk.edu.ee
Pille-Riin Seppkehaline kasvatus
pille-riin.sepp[ät]sjk.edu.ee
Kaja Tamsarlogopeed
kaja.tamsar[ät]sjk.edu.ee
Erika TetsmannHEV-koordinaator
erika.tetsmann[ät]sjk.edu.ee
Ene Uulandmuusikaõpetus, vene keel
ene.uuland[ät]sjk.edu.ee
Helena Välbainglise keel
helena.valba[ät]sjk.edu.ee

Personal
Sirje HiiemäeKokk- Tääksi
Aime Härmsööklatööline- Suure-Jaani
Helle Jundasruumide hooldaja
Heldur Kraanerremonditööline
Seidi Kuldvereruumide hooldaja
Eve Kärtõhtune administraator
Helve Käärvõimla valvur
Ailo Lehestikbaaripidaja
Mare LillemäeKokk- Vastemõisa
Tiia Lippruumide hooldaja
Kadri MadissonKokk- Suure-Jaani
Helga Maidlas ruumide hooldaja
Leelo Märtensruumide hooldaja
Enna Pankruumide hooldaja
Eneli Peltruumide hooldaja
Anne Raidpäevane administraator
Gerli Seppruumide hooldaja
Eha SeppLaoprogrammi haldaja Sürgavere
Liivi Soesoomajahoidja,ruumide hooldaja
Kairi Sohasööklatööline- Suure-Jaani
Naima Stepanova ruumide hooldaja
Aare Teemusmajahoidja
Hando Uuetoa ruumide hooldaja
Marje Vendlaruumide hooldaja
Lea Viidikmajahoidja- Sürgavere

Siim Brauerharidustehnoloog- Suure-Jaaniharidustehnoloog[ät]sjk.edu.ee
Helle Jürissonkooliõdehelle.jyrisson[ät]sjk.edu.ee
Karmen Saarraamatukoguhoidjakarmen.saar@sjk.edu.ee
Viiu Toomingasraamatukoguhoidja- LAPSEHOOLDUSPUHKUSELviiu.toomingas[ät]sjk.edu.ee
Ly Uuetoasekretärsekretar[ät]sjk.edu.ee