Töötajad

Juhtkond

Epp Välba
direktordirektor[ät]sjk.edu.ee
4372050
56900129

Katrin Nurk
Õppejuhtoppejuht[ät]sjk.edu.ee
4376280
53315199

Siivi Univer
huvijuht huvijuht[ät]sjk.edu.ee
4370385
53488462

Katrin Ronimois
Õppekohtade juhtoppekohad[ät]sjk.edu.ee

5112592

Eda Nodapera
majandusjuhatajamajandusjuht[ät]sjk.edu.ee
43 72 053
56914186

Siim Brauer
haridustehnoloog- Suure-Jaaniharidustehnoloog[ät]sjk.edu.ee

56222211

Ly Uuetoa
sekretärsekretar[ät]sjk.edu.ee
43 72 051
56158161

Illar Pihlak
haldusjuhthaldusjuht[ät]sjk.edu.ee
4372053
5064008

Veiko Sepp
infojuhtinfojuht[ät]sjk.edu.ee

56612822

Suure-Jaani õppekoha õpetajad - õpetajate tuba - 43 72 052
Maret Aasaajalugu, ühiskonnaõpetus,
maret.aasa[ät]sjk.edu.ee
Elena Allasvene keel
elena.allas[ät]sjk.edu.ee
Varje Aulevene keel, inimeseõpetus
varje.aule[ät]sjk.edu.ee
Rihet Avermatemaatika,füüsika
rihet.aver[ät]sjk.edu.ee
Roman Avertehnoloogiaõpetus
roman.aver[ät]sjk.edu.ee
Reet Hindrikslogopeed, HEV-koordinaator, eesti keel
reet.hindriks[ät]sjk.edu.ee
Tiina JaeskiInglise keel, klassiõpetaja
5a klassijuhataja
tiina.jaeski[ät]sjk.edu.ee
Merike Jaskaklassiõpetaja, ajalugu, ühiskonnaõpetus
1a klassijuhataja
merike.jaska[ät]sjk.edu.ee
Anneli Joandimatemaatika
anneli.joandi[ät]sjk.edu.ee
Marge Johansonklassiõpetaja, matemaatika
1b klassijuhataja
marge.johanson[ät]sjk.edu.ee
Ester JürgenEesti keel, kirjandus, inglise keel
6a klassijuhataja
ester.jyrgen[ät]sjk.edu.ee
Merike Kabanenõpiabiõpetaja
merike.kabanen[ät]sjk.edu.ee
Laili Kalevklassiõpetaja ja inglise keel
3a klassijuhataja
laili.kalev[ät]sjk.edu.ee
Siiri Kivisookäsitöö  ja kodundus
siiri.kivisoo[ät]sjk.edu.ee
Liis Kuresookehaline kasvatus
9b klassijuhataja
liis.kuresoo[ät]sjk.edu.ee
Lii Lõhmusmuusika- ja loodusained
6b klassijuhataja
lii.lohmus[ät]sjk.edu.ee
Riina Mankinmuusikaõpetus, LAK
riina.mankin[ät]sjk.edu.ee
Taive Murdeesti keel, kirjandus
7a klassijuhataja
taive.murd[ät]sjk.edu.ee
Ülle Piirklassiõpetaja
4a klassijuhataja
ylle.piir[ät]sjk.edu.ee
Jaanika Reierklassiõpetaja, matemaatika, õpiabi
4b klassijuhataja
jaanika.reier[ät]sjk.edu.ee
Kristi Reivoabiõpetaja
kristi.reivo[ät]sjk.edu.ee
Reeda Sadamklassiõpetaja, kunstiõpetus,
2a klassijuhataja
reeda.sadam[ät]sjk.edu.ee
Eilin Seppkehaline kasvatus- LAPSEPUHKUS
eilin.sepp[ät]sjk.edu.ee
Pille Sonkklassiõpetaja, inglise keel ja eesti keel
3b klassijuhataja
pille.sonk[ät]sjk.edu.ee
Rauno Tammekehaline kasvatus
rauno.tamme[ät]sjk.edu.ee
Tauno Tilkloodusained, ettevõtlusõpetus
9a klassijuhataja
tauno.tilk[ät]sjk.edu.ee
Sirje Urbeleesti keel, kirjandus
8 klassijuhataja
sirje.urbel[ät]sjk.edu.ee
Ly Valdmaaloodusõpetus, bioloogia, informaatika
ly.valdmaa[ät]sjk.edu.ee
Andres Viksikehaline kasvatus
7b klassijuhtaja
andres .viksi[ät]sjk.edu.ee
Elina Vintervene keel
elina.vinter[ät]sjk.edu.ee
Anneli Võsaklassiõpetaja, matemaatika
2b klassijuhataja
anneli .vosa[ät]sjk.edu.ee
Sürgavere õppekoha õpetajad - õpetajate tuba - 43 75 340
Katrin Dreiling
katrin.dreiling[ät]sjk.edu.ee
Elle Jänesklassiõpetaja
4,5,6 klassijuhataja
elle.janes[ät]sjk.edu.ee
Raul Laidmatehnoloogiaõpetus
raul.laidma[ät]sjk.edu.ee
Urve Leiteninglise keel
urve.leiten[ät]sjk.edu.ee
Kaidi Mändullasteaiaõpetaja
kaidi.mandul[ät]sjk.edu.ee
Katrin Puulogopeed
katrin.puu[ät]sjk.edu.ee
Aurelika Reimannklassiõpetaja
1,2,3 klassijuhataja
aurelika .reimann[ät]sjk.edu.ee
Annely Taburlasteaiaõpetaja abi
annely.tabur[ät]sjk.edu.ee
Hanna-Liina Tirgolasteaiaõpetaja
hanna-liina.tirgo[ät]sjk.edu.ee
Tääksi õppekoha õpetajad - õpetajate tuba - 43 77 442
Innar Allveeabiõpetaja, klassiõpetaja
2,4 klassijuhataja
innar.allvee[ät]sjk.edu.ee
Eha Kalvik muusikaõpetus
eha.kalvik [ät]sjk.edu.ee
Raul Laidmatehnoloogiaõpetus
raul.laidma[ät]sjk.edu.ee
Merilin Luuklasteaiaõpetaja
merilin.luuk[ät]sjk.edu.ee
Mari Randaruklassiõpetaja
1, 3 klassijuhataja
mari .randaru[ät]sjk.edu.ee
Leida Seppinglise keel
leida.sepp[ät]sjk.edu.ee
Annika-Aurelia Sildlasteaiaõpetaja abi
annika-aurelia.sild[ät]sjk.edu.ee
Kaire Süllaabiõpetaja
kaire.sylla[ät]sjk.edu.ee
Kaja Tamsarlogopeed
kaja.tamsar[ät]sjk.edu.ee
Aili Velbaumlasteaiaõpetaja
aili.velbaum[ät]sjk.edu.ee
Vastemõisa õppekoha õpetajad - õpetajate tuba - 43 73 442
Ene Adamsklassiõpetaja
2,4 klassijuhataja
ene.adams[ät]sjk.edu.ee
Edgar Adamsinformaatika
edgar.adams[ät]sjk.edu.ee
Rein Aidakringijuhendaja
rein.aidak[ät]sjk.edu.ee
Eve JaanusInglise keel
eve.jaanus[ät]sjk.edu.ee
Raul Laidmatehnoloogiaõpetus
raul.laidma[ät]sjk.edu.ee
Taive Murdeesti keel, kirjandus, inimeseõpetus
taive.murd[ät]sjk.edu.ee
Malle Poskaabiõpetaja
malle.poska[ät]sjk.edu.ee
Krista Prinzmannklassiõpetaja
1,3,5,6 klassijuhataja
krista.prinzmann[ät]sjk.edu.ee
Pille-Riin Seppkehaline kasvatus
pille-riin.sepp[ät]sjk.edu.ee
Kaja Tamsarlogopeed
kaja.tamsar[ät]sjk.edu.ee

Personal
Tiivi Aidakruumide hooldaja-Sürgavere õppekoht
Sirje HiiemäeKokk- Tääksi
Aime Härmsööklatööline- Suure-Jaani
Helle Jundasruumide hooldaja
Egle Kogerruumide hooldaja
Heldur Kraanerremonditööline
Seidi Kuldvereruumide hooldaja
Eve Kärtõhtune administraator
Helve Käärvõimla valvur
Ailo Lehestikbaaripidaja
Mare LillemäeKokk- Vastemõisa
Tiia Lippruumide hooldaja
Enna Pankruumide hooldaja
Eneli Peltruumide hooldaja
Anne Raidpäevane administraator
Gerli Seppruumide hooldaja
Eha SeppLaoprogrammi haldaja Sürgavere
Liivi Soesoomajahoidja,ruumide hooldaja
Kairi Sohasööklatööline- Suure-Jaani
Naima Stepanova ruumide hooldaja
Aare Teemusmajahoidja
Hando Uuetoa ruumide hooldaja
Milvi Vaabelkokk-Sürgavere õppekoht
Marje Vendlaruumide hooldaja
Lea Viidikmajahoidja- Sürgavere

koolipsühholoogkadri.kivistik[ät]sjk.edu.ee
Helle Jürissonkooliõdehelle.jyrisson[ät]sjk.edu.ee
Karmen Saarraamatukoguhoidjakarmen.saar[ät]sjk.edu.ee
Viiu Toomingasraamatukoguhoidja- LAPSEHOOLDUSPUHKUSELviiu.toomingas[ät]sjk.edu.ee
Getter Tähesotsiaalpedagoog - LAPSEHOOLDUSPUHKUSELsotsiaalpedagoog[ät]sjk.edu.ee
Ly Uuetoasekretär