Õpilased

  Suure-Jaani õppekohas õpilasi 272
1a kl. - 14 õpilast.
1b kl. - 12 õpilast.
2a kl. - 17 õpilast.
2b kl. - 15 õpilast.
3a kl. - 12 õpilast.
3b kl. - 18 õpilast.
4a kl. - 14 õpilast.
4b kl. - 13 õpilast.
5a kl. - 20 õpilast.
5b kl. - 17 õpilast.
6a kl. - 22 õpilast.
6b kl. - 22 õpilast.
7a kl. - 13 õpilast.
7b kl. - 12 õpilast.
8 kl. - 24 õpilast.
9a kl. - 13 õpilast.
9b kl. - 14 õpilast.
  
  Sürgavere õppekohas õpilasi 21
1 kl. - 3 õpilast.
1e kl. - 1 õpilast.
2 kl. - 5 õpilast.
3 kl. - 4 õpilast.
4 kl. - 3 õpilast.
5 kl. - 3 õpilast.
6 kl. - 2 õpilast.
  
  Tääksi õppekohas õpilasi 15
1 kl. - 5 õpilast.
2 kl. - 1 õpilast.
3 kl. - 6 õpilast.
4 kl. - 3 õpilast.
  
  Vastemõisa õppekohas õpilasi 21
1 kl. - 2 õpilast.
2 kl. - 3 õpilast.
3 kl. - 7 õpilast.
4 kl. - 7 õpilast.
5 kl. - 2 õpilast.
Suure-Jaani Koolis õpib kokku 329 õpilast.
Viimane kontroll EHIS-e andmebaasist toimus - 2020-01-10