Õpilased

  Suure-Jaani õppekohas õpilasi 267
1a kl. - 16 õpilast.
1b kl. - 16 õpilast.
2a kl. - 15 õpilast.
2b kl. - 16 õpilast.
3a kl. - 13 õpilast.
3b kl. - 13 õpilast.
4a kl. - 17 õpilast.
4b kl. - 16 õpilast.
5a kl. - 21 õpilast.
5b kl. - 21 õpilast.
6 kl. - 22 õpilast.
7 kl. - 21 õpilast.
8a kl. - 15 õpilast.
8b kl. - 14 õpilast.
9a kl. - 16 õpilast.
9b kl. - 15 õpilast.
  
  Sürgavere õppekohas õpilasi 20
1 kl. - 4 õpilast.
2 kl. - 4 õpilast.
3 kl. - 3 õpilast.
4 kl. - 3 õpilast.
5 kl. - 2 õpilast.
6 kl. - 4 õpilast.
  
  Tääksi õppekohas õpilasi 14
1 kl. - 1 õpilast.
2 kl. - 6 õpilast.
3 kl. - 4 õpilast.
4 kl. - 0 õpilast.
5 kl. - 1 õpilast.
6 kl. - 2 õpilast.
  
  Vastemõisa õppekohas õpilasi 25
1 kl. - 4 õpilast.
2 kl. - 7 õpilast.
3 kl. - 7 õpilast.
4 kl. - 3 õpilast.
5 kl. - 1 õpilast.
6 kl. - 3 õpilast.
Suure-Jaani Koolis õpib kokku 326 õpilast.
Viimane kontroll EHIS-e andmebaasist toimus - 2018-09-09