Tääksi huviringid

2019/2020 õppeaasta
Ring, õppekoht, juhendaja Ringi tutvustus ja toimumise ajad
Liiklusring
Tääksi õppekoht
Rein Aidak
Ringi eesmärkideks on õpilastele liikluseeskirja nõuete tutvustamine, et kujundada neis õppekavas ettenähtud ohutut liikluskäitumist, harjutada järgima liikluses kehtivaid norme ning õppida arvestama kaasliiklejaid. Ringis lahendame liiklusteste, parandame jalgrattasõidu oskusi, vaatame õppefilme, mängime liiklusmänge. Maikuus sooritavad õpilased jalgratturi eksami.N - 13.50-14.35

Näitering
Tääksi õppekoht
Mari Randaru
Eesmärgid ja ülesanded: •Õpilaste loovuse ja eneseväljenduse arendamine •Esinemise kooli, kogukonna ja lasteaia üritustel •Integratsioon eesti keele, kunsti- ja tööõpetusega (dekoratsioonid, kostüümid) •Suhtluspädevuse arendamine: esinemiskogemus ja meeskonnatöö


K - 12.55-13.40


Pilliringid
Tääksi õppekoht
Eha Kalvik
Ringi eesmärk on õpilaste pillimänguoskuse arendamine; esinemine kooli, lasteaia ja kogukonna üritustel; suhtlemispädevuse arendamine: esinemiskogemused ja meeskonnatöö
E - 12.55-13.40 (1. ja 4. klass) 13.50-14.35 (2.-3. klass)