Tääksi huviringid

2020/2021 õppeaasta
Ring, õppekoht, juhendaja Ringi tutvustus ja toimumise ajad
Käsitööring
Tääksi õppekoht
Ivi Tumanski
Ringi eesmärgid on õpilaste loovuse ja eneseväljenduse arendamine läbi käelise tegevuse.


K - 12.55-13.40


Pilliringid
Tääksi õppekoht
Eha Kalvik
Ringi eesmärk on õpilaste pillimänguoskuse arendamine; esinemine kooli, lasteaia ja kogukonna üritustel; suhtlemispädevuse arendamine: esinemiskogemused ja meeskonnatöö.
E - 1.-2. klass 12.55-13.40R - 4.-5. klass 12.55-13.40