Aula kasutamise graafik

2019/2020 õppeaasta
Esmaspäev
13.30-14.15
Rahvatants
Jaanika Reier
14.20-15.05
Huvikool
Age Einula
15.15-16.45
Rahvatants 7.-9. klassid
Tauno Tilk
19.00 - 21.00
Naisrahvatantsurühm (alates oktoober 2019)
Merilin Metsatsirk
Teisipäev
11.30-12.15
Muusika 1a
Lii Lõhmus
13.30-15.05
Mudilaskoor
Lii Lõhmus
15.15-16.45
Rahvatants 7.-9. klassid
Tauno Tilk
16.45 - 19.00
Tervisevõimlemine
Tiiu Siim
19.00 - 21.00
Rahvatantsurühm
Loits
Jaanika Reier
9.25-10.10
Rütmika 1a
Jaanika Reier
Kolmapäev
13.30-14.15
Huvikool
Age Einula
14.20-15.05
Rahvatants
Jaanika Reier
15.15-16.35
TORE ring
Tiina Jaeski
19.00 - 21.00 (alates oktoober 2019)
Naisrahvatantsurühm
Merilin Metsatsirk
Neljapäev
19.00 - 21.00
Rahvatantsurühm
Loits
Jaanika Reier
Reede
10.20-11.05
Rütmika 1b
Jaanika Reier