Sürgavere huviringid

2019/2020 õppeaasta
Ring, õppekoht, juhendaja Ringi tutvustus ja toimumise ajad
Kunst ja meisterdamine
Sürgavere õppekoht
Aurelika Reimann
Ringi eesmärk on lasta lapsel tunda vaba mängulist loomisrõõmu. Tähtsal kohal on usaldusväärne ja toetav keskkond, et areneks lapse isikupärane käekiri eneseväljenduseks läbi maalimise ja voolimise.Ring on suunatud 3.-6.klasside õpilastele.N - 14.20-15.50

Liiklusring
Sürgavere õppekoht
Rein Aidak
Ringi eesmärkideks on õpilastele liikluseeskirja nõuete tutvustamine, et kujundada neis õppekavas ettenähtud ohutut liikluskäitumist, harjutada järgima liikluses kehtivaid norme ning õppida arvestama kaasliiklejaid. Ringis lahendame liiklusteste, parandame jalgrattasõidu oskusi, vaatame õppefilme, mängime liiklusmänge. Maikuus sooritavad õpilased jalgratturi eksami.


K - 14.45-15.30


Mudilaskoor
Sürgavere õppekoht
Kristi OoloK - 12.30-14.10


Robootika
Sürgavere õppekoht
Aurelika Reimann
Robootikaringi eesmärk on arendada lapse ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist, õppida oma tegevust läbi mõtlema ja plaaneerima. Õppida lahendama probleemülesandeid. Kasutame Lego mindstorms komplekte.Ring on suunatud 3.-6.klasside õpilastele.N - 14.20-15.50