Vastemõisa huviringid

2019/2020 õppeaasta
Ring, õppekoht, juhendaja Ringi tutvustus ja toimumise ajad
Liiklusring
Vastemõisa õppekoht
Rein Aidak
Ringi eesmärkideks on õpilastele liikluseeskirja nõuete tutvustamine, et kujundada neis õppekavas ettenähtud ohutut liikluskäitumist, harjutada järgima liikluses kehtivaid norme ning õppida arvestama kaasliiklejaid. Ringis lahendame liiklusteste, parandame jalgrattasõidu oskusi, vaatame õppefilme, mängime liiklusmänge. Maikuus sooritavad õpilased jalgratturi eksami.
E - 8.15-9.00
Mudilaskoor
Vastemõisa õppekoht
Marieta Mõttus-Asson


T - 12.55-14.35Pilliring
Vastemõisa õppekoht
Heidi Oja-Kalberg
Eesmärgid: Kutsuda ja suunata lapsi muusika juurde, avada loovvõimeid, kujundada muusikalist maitset, leida ja arendada individuaalseid muusikalisi oskusi ja võimeid, arendada nii sooloesinemise kui ka koosmusitseerimise oskusi, edeneda ansamblimängus. Rikastada laste tundemaailma. Astuda üles kooli siseüritustel ning esineda ja esindada meie kooli ka väljaspool.
E - 12.05-16.35

K - 12.05-16.35


Rahvatants
Vastemõisa õppekoht
Krista Prinzmann
Rahvatantsuringi eesmärk on arendada ja hoida tantsukultuuri. Tunda liikumisest rõõmu. Õppida tunnetama oma keha, rütme, koordinatsiooni. Sealjuures õppida austust, enesedistsipliini, vastutust ja keskendumisvõimet.N - 13.45-15.40

Robotiring
Vastemõisa õppekoht
Edgar Adams
Ringi eesmärk: Tekitada huvi ja tundma õppida tänapäevast robootika valdkonda, selle tehnilisi rakendusvõimalusi ja lihtsat arvutiprogrammeerimist, kasutades LEGO Mindstorms NXT komplekte.


K - 12.55-14.25


Spordiring
Vastemõisa õppekoht
Pille-Riin Sepp
Ringi eesmärgid: 1. Õpilaste tervise tugevdamine ja kehaliste võimete mitmekülgne arendamine. 2. Kergejõustiku põhialade tehnika õppimine ja omandamine. 3. Sportlike iseloomuomaduste, suhtumiste ja hoiakute arendamine, püsiva huvi kujundamine kergejõustikuga tegelemiseks.
R - 12.00-12.45
Vokaalansambel
Vastemõisa õppekoht
Marieta Mõttus-Asson


T - 14.35-15.20