Vabad töökohad

Ruumide hooldaja
1,0 kohta

Klassiruumide, koridori ja kabinettide koristamine.
Nõudmised kandidaadile: ausus, usaldusväärsus, korrektsus, puhtus, lojaalsus.
Tööle asumise aeg 01. aprill 2019.a.

Koolipsühholoog
0.5 ametikohta

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on haridusasutustes õppivate laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Anda juhtkonnale regulaarselt aru päevakorralistest probleemidest ning tehtud tööst. Tööle asumise aeg niipea kui võimalik.


Kandideerimisdokumendid (Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad) esitada
aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee
Lisainfo Epp Välba, tel. 4372050


Kandidaatidelt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele, head suhtlemisoskust, loovust, avatust, valmisolekut mitmekülgseks meeskonnatööks. Kandidaadidl on soovitavalt erialane väljaõpe, eelnev töökogemus, hea pingetaluvus ning meeskonnatöövalmidus.Võimalust rakendada oma ideid ja ettevõtlikkust kooli arendamisel.

Omalt poolt pakume toetavat ja heasoovlikku kollektiivi.