Vabad ametikohad

Kehalise kasvatuse õpetaja

Suure-Jaani õppekoht

Vene keele õpetaja

Suure-Jaani õppekoht

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse.
Tööle asumise aeg-esimesel võimalusel (lapsehoolduspuhkuse ajaks)

Koolipsühholoog
0.6 ametikohta

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on haridusasutustes õppivate laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Anda juhtkonnale regulaarselt aru päevakorralistest probleemidest ning tehtud tööst. Tööle asumise aeg niipea kui võimalik.

Klassiõpetaja Sürgavere õppekohas

Soovitavalt vene keele ja muusika lisaeriala
Kandidaatidelt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele, head suhtlemisoskust, loovust, avatust, valmisolekut mitmekülgseks meeskonnatööks.


Kandideerimisdokumendid (Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad) esitada
aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee tähtaeg 07. juuni 2019.a.
Lisainfo Epp Välba, tel. 4372050


Kandidaatidelt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele, head suhtlemisoskust, loovust, avatust, valmisolekut mitmekülgseks meeskonnatööks. Kandidaadidl on soovitavalt erialane väljaõpe, eelnev töökogemus, hea pingetaluvus ning meeskonnatöövalmidus.Võimalust rakendada oma ideid ja ettevõtlikkust kooli arendamisel.

Omalt poolt pakume toetavat ja heasoovlikku kollektiivi.