Vabad töökohad

Haldusjuht
1.0 ametikohta

Peamised tööülesanded: kooli hoonete, inventari korrashoiu tagamine, majandusküsimuste lahendamine, vara eest vastutamine, majanduseelarve planeerimine. Kandidaadilt eeldame: finantsmajandusliku tegevuse tundmist, töökaitse, ohutustehnika, tuletõrje-eeskirjade tundmist, majandustöö kogemust, autojuhilubade olemasolu. Tööle asumise aeg 01.02.2019

Koolipsühholoog
0.5 ametikohta

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on haridusasutustes õppivate laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Anda juhtkonnale regulaarselt aru päevakorralistest probleemidest ning tehtud tööst. Tööle asumise aeg niipea kui võimalik.


Kandideerimisdokumendid (Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad) esitada hiljemalt
25.01.2019 aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee
Lisainfo Epp Välba, tel. 4372050


Kandidaatidelt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele, head suhtlemisoskust, loovust, avatust, valmisolekut mitmekülgseks meeskonnatööks. Kandidaadidl on soovitavalt erialane väljaõpe, eelnev töökogemus, hea pingetaluvus ning meeskonnatöövalmidus.Võimalust rakendada oma ideid ja ettevõtlikkust kooli arendamisel.

Omalt poolt pakume toetavat ja heasoovlikku kollektiivi.