Vabad töökohad

Matemaatikaõpetaja (täiskoormus)

Suure-Jaani õppekoht

Informaatikaõpetaja
(osaline koormus)

Sürgavere, Tääksi, Vastemõisa õppekohad

Inglise keele õpetaja

Täiskoormus Suure-Jaani õppekohas,
osaline koormus Vastemõisa õppekohas

Klassiõpetaja
(täiskoormus)

Vastemõisa õppekohas
soovitavalt inglise või vene keele lisaeriala

Klassiõpetaja
(täiskoormus)

Sürgavere õppekohas
soovitavalt vene keele lisaeriala

Sotsiaalpedagoog
0.5 ametikohta

Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse

Muusikaõpetaja
(osaline koormus)

Suure-Jaani ja Sürgavere õppekohad

Koolipsühholoog
0.5 ametikohta

Kehalise kasvatuse õpetaja
(osaline koormus)

Vastemõisa õppekoht

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
(osaline koormus)

Suure-Jaani õppekoht

Õpiabi-ja pikapäevarühmaõpetaja

Suure-Jaani õppekoht

Õppekohtade juht
(täiskoormus)

Sürgavere, Tääksi ja Vastemõisa õppekohas.
Õppekohtade juht on kooli juhtkonnaliige, kelle tööks on Tääksi, Sürgavere ja Vastemõisa õppekohtade sujuva toimimise tagamine, töökorralduse planeerimine ja juhtimine, infovahetuse korraldamine, eelarve jälgimine.
Vajalik pedagoogiline ettevalmistus, hea meeskonnatööoskus, positiivne ja avatud suhtumine, B-kategooria juhilubade olemasolu, hea pingetaluvus.

Klassiõpetaja
(täiskoormus)

Suure-Jaani õppekohas

Kandidaatidelt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele,
head suhtlemisoskust, loovust, avatust, valmisolekut
mitmekülgseks meeskonnatööks.
Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 18. mail 2018
aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee
Lisainfo Epp Välba, tel 4372050