Vabad ametikohad

Lasteaiaõpetaja abi Tääksi õppekohas 1.0

Vähemalt põhiharidust omava kandidaadi tööülesanneteks on igapäevane laste eest hoolitsemine, lasteaiaõpetaja abistamine tema töös, rühmaruumis puhtuse hoidmine, lastele toidu serveerimine.
Kandidaadilt ootame usaldusväärsust ja lastega töötamise soovi.
Tööle asumise aeg - esimesel võimalusel.Kandideerimisdokumendid (Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad) esitada aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee tähtaeg 05.06.2020 Lisainfo Epp Välba, tel. 4372050

Lasteaiaõpetaja Tääksi õppekoht 1.0

Lasteaias käivate laste arendamine, kasvatamine ja õpetamine rühmas ja laste turvalisuse tagamine lapse rühmas.
Kandidaadilt ootame usaldusväärsust ja lastega töötamise soovi.
Tööle asumise aeg -augusti alguses.

Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded
Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.
Kandideerimisdokumendid (Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad) esitada
aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee tähtaeg 05.06.2020
Lisainfo Epp Välba, tel. 4372050