Vabad ametikohad

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse.
Tööle asumise aeg-esimesel võimalusel (lapsehoolduspuhkuse ajaks)

Koolipsühholoog
0.6 ametikohta

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on haridusasutustes õppivate laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Anda juhtkonnale regulaarselt aru päevakorralistest probleemidest ning tehtud tööst. Tööle asumise aeg niipea kui võimalik.

KOOLI PEAKOKK

Ootame oma meeskonda särasilmset, toidu valmistamist nautivat ning loovat KOOLIKOKKA.
Õpilastele toidu valmistamine, menüü koostamine, kaasajastamine, kauba ladustamine, korra hoidmine ning dokumentatsiooni täitmine, koostöö kooli majandusjuhatajaga.
Omalt poolt pakume võimalust end teostada, teha uuendusi, ideid ellu viia, sõbralikku töökollektiivi, kaasaegseid töötingimusi, motiveerivat töötasu.
Kandideerimise tähtaeg 31.07.2019


Kandideerimisdokumendid (Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad) esitada
aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee tähtaeg 2019.a.
Lisainfo Epp Välba, tel. 4372050


Kandidaatidelt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele, head suhtlemisoskust, loovust, avatust, valmisolekut mitmekülgseks meeskonnatööks. Kandidaadidl on soovitavalt erialane väljaõpe, eelnev töökogemus, hea pingetaluvus ning meeskonnatöövalmidus.Võimalust rakendada oma ideid ja ettevõtlikkust kooli arendamisel.

Omalt poolt pakume toetavat ja heasoovlikku kollektiivi.