Direktor tänas tublisid ōpilasi ja juhendajaid

????????????????????????????????????