Rubriigiarhiiv: SJK

Lõpetamise pildid on valmis!

Kolmanda lennu lõpetamise pildid on valmis! Kõik, kes tellisid lennupildid ette, teie pildid ootavad teid Suure-Jaani koolimaja kantseleis tööpäevadel kella 9-12. Kõik, kes soovivad pilte tellida, teid oodatakse Viljandis, Uku keskuse teise korruse Mati Foto ateljeesse tellima.

Suure-Jaani kooli direktori pöördumine

Sinuga Jagatud Koolirõõm

Lugupeetud õpilased, lapsevanemad, õpetajad, Suure-Jaani Kooli koostööpartnerid, toetajad, kaasaelajad!

Lõppemas on Suure-Jaani Kooli kolmas tegutsemisaasta. Tahaks loota, et reformijärgne üleminekuaeg hakkab mööda saama, oleme kohanenud uue olukorraga, oleme karastunud ning edasi saab minna ainult paremini.

Kõige keerukamaks väljakutseks on olnud liitkoolina toimimine. Milline on meie identiteet? Seda on tänaseni keeruline lihtsalt väljendada, me ei ole võrreldavad ühegi teise Eesti kooliga. On ju identiteet ühe organisatsiooni jaoks omaduste hulk, mis teeb ta unikaalseks võrreldes teiste omataolistega. Selles osas on meie identiteet tõesti eriti omanäoline. Kuid ka ajalugu, traditsioonid ja soov end määratleda on olulised identiteedi osad ja siinkohal meie kooli ühest ja ainsast identiteedist ei piisa. Igal kokkuliidetud koolil on oma ajalugu, omad tavad, oma meeskond. Kui kaasajal on popp kasutada kobarpere mõistet, siis võiks meie kooli eripära määratleda „kobaridetniteedina”.

Me soovime pakkuda kindlustunnet nii lastele kui vanematele. Kindlustunne baseerub tugevustel ja neid meil on. Kõige väärikama tulemusena lõppeval kooliaastal võiks välja tuua asjaolu, et 50 õpilast osales 22 erineval maakondlikul või vabariiklikul aineolümpiaadidel või –võistlusel, neist 19 õpilast said vabariikliul või maakondlikul mõõduvõtmisel 1. koha, 10 korral saavutati individuaalselt või võistkondlikult teine ja viiel korral kolmas koht. Tänan ja tunnustan õpilasi, nende juhendajaid ning vanemaid.

Uhkeks teeb ka, et 5 meie kooli kollektiivi osaleb koolinoorte laulu- ja tantsupeol. Me oleme käivitanud edukalt lugemisprojekti ning lugemist väärtustavate tegevustega kavatseme kindlasti jätkata uuel õppeaastal. Kooli õpilasesindus on tegutsenud aktiivselt ning räägib järjest enam kaasa koolielu korraldamises. Meie Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud projektid on tähelepanuväärsed ning annavad tunnistust meie õpetajate ning õpilaste ettevõtlikkusest ja loovusest. Kevadel toimunud algklasside miniuurimuste konverents oli kõrgetasemeline ja tõotab kasvada ülemaakondlikuks ettevõtmiseks. Me soovime väärtustada meie heade õpetajate pikaajalist tööd, asutades Teeneka Õpetaja Pingi traditsiooni. Meil on olnud mitmekülgne ja kaasahaarav projektipäev, kus õppisime põhjalikult tundma Eesti Vabariiki läbi erinevate õppeainete ja siduvate tegevuste.

Seda nimekirja võiks jätkata, need on vaid mõned olulisemad ettevõtmised ja saavutused lõppeval õppeaastal. Ühe kolmeaastase kooli kohta on seda piisavalt, et olla ja rahul ja tunda uhkust tehtu ja tegijate üle. Pean üheks kooli tugevuseks just tugevaid, pühendunud aineõpetajaid, tänu kellele meie kooli nägu kujuneb ettevõtlikkust ja loovust ning aktiivset tegutsemist väärtustavaks. Meie tugevuseks on ka hoolas ja abivalmis tugipersonal, meie hoolekogu on aktiivne ja hoiab kooli tegevustel valvsalt silma peal.

Palju tänu kõigile südamega tehtu eest mööduval õppeaastal, kaunist suvepuhkust ning rõõmsa taaskohtumiseni uuel, 2017/18. õppeaastal

Epp Välba

Suure-Jaani Kooli direktor

1. klasside õpilaste nimekirjad 2017/2018. õppeaastal

Suure-Jaani õppekoht

1a – õpetaja Laili Kalev

 1. Antson Grete-Liis
 2. Härm Jarek
 3. Kase Rasmus
 4. Kredemann Mirtel
 5. Läne Kristo
 6. Lüll Lisette
 7. Reinup Lisandra
 8. Rets Laura
 9. Sassiad Laur Kristofer
 10. Teinveld Merelle
 11. Vallistu Simon
 12. Velbaum Alari
 13. Vorobjov Markus

1b – õpetaja Pille Sonk

 1. Kaal Markus
 2. Karjus Janely
 3. Kaugerand Oliver
 4. Kavak Laura
 5. Kikre Markus
 6. Kruuse Ott
 7. Land Kendri
 8. Linnu Rait
 9. Masing Oskar
 10. Piirsoo Dan Markkus
 11. Varjund Helena
 12. Vendla Emma-Loviisa
 13. Viies Kristiina
 14. Vilberk Anett

Vastemõisa õppekoht
1k- õpetaja Krista Prinzmann   

 1. Andre Hein
 2. Keit- Marten Kabanen
 3. Daniel- Stefan Kolju
 4. Loore- Tuuli Leilop
 5. Kätlin Pahapill
 6. Karolin Pahapill
 7. Janette Sild
 8. Mikk- Marten Verismaa

Sürgavere õppekoht
1s- õpetaja Leena Edula

 1. Deiro Pill
 2. Annaliisa Reimann
 3. Janari Viidik
 4. Karel Vahur Vingisaar

Tääksi õppekoht
1t- õpetaja Mari Randaru

 1. Rene Aleksandov
 2. Triinu Hansen
 3. Truude Lillemaa
 4. Karl-Harald Putnik
 5. Caroline Truuv