Rubriigiarhiiv: SJK

Lahe Koolipäev oli lahe

Meie, Ingrid, Nora, Kattri, Artur ja Kati, osalesime 21. novembril 15. noortekonverentsil Lahe Koolipäev, mille teemaks oli „Aeg kinkida aega“.

Kokku oli 3 vaatust ja iga vaatuse eel tervitas meid elav muusika. Seal olid mitmed huvipakkuvad esinejad, kellest 12 olid peaesinejad. Esinejateks olid järgmised erilised inimesed: taaskasutust propageeriv disainer Reet Aus („Inimene on ainuke, kes tekitab
loodusesse prügi.“), sõnaosav kirjanik Andrus Kivirähk („Kirjanik kirjutab teose valmis, pärast seda enam see teos teda ei huvita.“), nägus takistusjooksja Rasmus Mägi („Raamatute lugemine aitab maailma teise nurga alt näha.“), uus lavaka direktor Jaak Prints (rääkis, milline peab olema inimene, et lavakas sisseastumisel silma jääda), ESTCube’i meeskonna liige Henrik Ehrpais (jagas meiega teadmisi kosmosest), omapärase stiiliga muinasjutuvestja Erki Kaikkonen („Kõige suurem väljakutse on aktsepteerida muutusi enda sees. Mida rohkem aktsepteerime, seda õnnelikumad me oleme!“)

Toimus ka aruteluring, mille teemaks oli tehnoloogia areng ja mõju. Seal osalesid digiõpet edendav Kairit Tammets, tarkade mõtetega ajakirjanik Allan Rajavee ning üks Cleveroni asutajatest Peep Kuld. Väga huvitava debati tegid Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid („Ei tohi häbeneda, kui millestki aru ei saa.“) ning kütkestav ärimees Kaarel Kotkas („Kui sul on plaan, siis läheb see plaan untsu. Kui sul pole plaani, siis läheb kõik untsu.“). Viimane peaesineja oli laulja Karl-Erik Taukar („Enda vigadest tuleb rääkida avalikult.“), kes laulis meile spontaanselt kaks laulu ja kaasas ka publikut.

Iga esineja nime järel sulgudes olev lause on mõte, mis meile tema jutust meelde jäi.

Konverentsil olid vägevad üllatusesinejad: vibrafonil osav Gertrud Leopard, rahva lemmik noortebänd Muster, A-rühma tantsutüdrukud tantsuga „Mäehaldjad“, paeluv kammerkoor Encore, vägev liivakunstnik Madli Luuk ning iluvõimleja Endla Vaher.

Noortekonverentsi traditsiooniks on saanud kuulutada välja ja tunnustada hea eeskuju konkursi finaliste ja kõige suuremat head eeskuju, kelleks oli sel aastal Kaari Uibomägi. Ta tegeleb innustunult kohalike ja globaalsete keskkonnaprobleemidega. Teda tuli õnnitlema tema lemmiklaulja Stig Rästa, kes laulis pühendusega Kaarile rahvale armsaks saanud laulu „Home“, mida laulsime ka meie kaasa. Päeva lõpus tänasime ka korraldajaid. Neid tuli tunnustama ja ühtlasi ka konverentsi lõpetama Uudo Sepp.

Me kõik jäime väga rahule laheda koolipäevaga. Kohapeal olles saime ülivõimsa ja meeldejääva kogemuse osaliseks. Oleme selle võimaluse üle ääretult tänulikud.

Kattri, Ingrid, Nora, Artur ja Kati SJK õpilasesindusest

Ettevõtja innustas õpilasi

Hiilgavad ideed ja tahe midagi ettevõtlikku teha on väga paljude noorte elus tähtsal kohal. Tihti tekib küsimus, kus ja kuidas oleks võimalik teostada oma ideed, on selleks mõni toode, teenus, üritus või midagi muud põnevat.
Reedel külastas meie kooli ettevõtja Riin Bonder, kes tutvustas meie ettevõtlikele õpilastele reaalset võimalust oma säravate ideede elluviimiseks. Kohe-kohe on kätte jõudmas Põhja-Sakala valla ettevõtluskonkursile ideede esitamise tähtaeg. Konkursitöid oodatakse 13-20a. noortelt. Riin Bonder andis lubaduse aidata noortel ideed sõnastada ja ka ellu viia. Konkursi eesmärk on toetada noorte ettevõtlikkust ja initsiatiivi ning kaasata noori kodukoha ettevõtlusse ja arengusse. Külaline innustas noori sellisest võimalusest kinni haarama, oluline on, et noortele antakse võimalus ka ise mägesid liigutada ja läbi selle täita oma kogemuste pagasit.


Kindlasti innustab noori ka see, et konkurssi võitja(te)le on välja pandud auhinnafond, mida on võimalik kasutada oma idee elluviimiseks. Noorte poolt tutvustatav idee võiks olla uudne, väljapaistev, teostatav ja jätkusuutlik, seda ootab eelkõige hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad vallavanem, ettevõtlusõpetaja, ettevõtjad ja noorsootöötaja. Samuti peaks olema ideel kindel sihtgrupp. Konkursitöid on aega esitada 30. novembrini, peale mida kuulutatakse välja võidutööd ja sõlmitakse rahastuslepingud.
Hea noor, kui tunned, et sul on mõni unistus, mis pole teostamiseks veel oma aega ja kohta leidnud, siis tea, et nüüd on see võimalus!,

Merilin Tkatšenko, 9.b klass

Ettevõtliku kooli baastase

Täna, esmaspäeva hommikul, avasime kooli fuajees ettevõtliku kooli tahvli ja asetasime ettevõtliku kooli lipu meie maja koolide lippude kõrvale Lembitu kõrvale.
Suure-Jaani Kool sai ettevõtliku kooli baastaseme tunnustuse selle aasta oktoobris.

 

 

Meediaring

„Ajakirjanik sa võid olla, inimene sa pead olema!” Just nende sõnadega juhatas oma esitluse sisse meediaringi esimene külaline Sakala reporter Priscilla Õmblus.
Kolmapäeviti toimuva meediaringi eesmärk on tutvustada õpilastele fotograafia, video, kujunduse, sotsiaalmeedia ja ajakirjanduse tähtsamaid tahkusid ja telgitaguseid. Ajakirjandust tutvustama tulnud külaline rääkis meile oma töö mitmekesisusest ja sellest, kuidas üldse saada ajakirjanikuks. Oma elukutse üheks suurimaks plussiks nimetas Priscilla selle, et tihti satub ajakirjanik kohtadesse, kuhu tavainimene ei satu. Ajakirjandus annab ka võimaluse tutvuda paljude inspireerivate inimestega, mis annab igale sinu tööpäevale oma näo ja loo. Samuti tõdes külaline, et sellel ametikohal on üheks kõige olulisemaks oskuseks koostöö. Suhtlemine oma kolleegidega ja nendega arvestamine mängib ajakirjaniku ametis väga suurt rolli.
Noortel meediahuvilistel oli ka võimalik küsida külaliselt küsimusi, et ameti kohta rohkem uurida. Tunnike ajakirjaniku seltsis möödus kui linnulennul.
Järgmises meediaringis arutame, kuidas kirjutada uudist, mis on arvamus- ja olemuslugu ning räägime lahti ajakirjanduseetika. Tõotab tulla põnev tund!

Merilin Tkatšenko, 9.b klass

 

Kui oled huvitatud meediaringis osalemisest, ootame sind neljapäeval, 29. novembril kell 15.15 aulasse.

Meediaringi toimumisaeg ülejäänud nädalatel on kolmapäev kell 15.15-16.00.

Karjäärikonverents ja loeng

Teisipäev möödus Suure-Jaani Koolis väga teguderohkelt, eriti kaheksandike ja üheksandike jaoks. Viimased olid ju valmis saanud esitlustega, mille abil taheti tutvustada kuulajatele mõnd põnevat ametit ja muljetada oma töövarjupäevast. Karjääripäeva raames külastasid meie kooli ka laulja, ettevõtja ja karjääriinfo spetsialist.

Esimeseks tunniks kogunesid aulasse 8. ja 9. klass, direktor, huvijuht ja päeva korraldaja õpetaja Heli, kuulamaks ja hindamaks töövarjupäeva esitlusi. Paralleelselt üheksandikega tegid konverentsisaalis oma esitlusi ka 12. klassi õpilased. Väriseva jala ja argliku häälega toimus aulas kokku 24 presentatsiooni, kus enim kõlas mõte, et töövarjupäev andis üheksandikele võimaluse tutvuda ametitega, kuhu nad ka ise tulevikus võiksid asuda. Hoopis vastupidiselt jõudsid mõned üheksandikud selgusele, et nende vaadeldud amet polnud päris see, millega nad tulevikus ise võiksid tegeleda. Siiski olid kõikide esitlused niivõrd põnevad, et märkamatult täitus saal ka nooremate asjast huvitunutega. Esitluste vahepeal oli publikul ja žüriil võimalik valida oma lemmikud, keda hiljem ka autasustati. Publik valis oma lemmikuteks Merilini, Ingridi ja Holgeri, žürii lemmikuteks osutusid aga Anete, Sandra ning Erlend. Töövarjupäevalisi kiideti vägagi mitmekülgsete ja julgete valikute poolest. Eriti vahva oli näha, kuidas paljud valikud kattusid õpilase enda huvide ja hobidega.

Seejärel astus üles karjääriinfo spetsialist Tiina Leitmaa, et tutvustada noortele tööturgu ja seda, millised omadused mängivad elukutsevalikul tähtsat rolli. Esmalt andis külaline noortele võimaluse end tundma õppida ja seda läbi kaardimängu, mille lõpptulemusena said osalejad teada, milline omadus domineerib nende elus ja elukutsevalikul kõige enam, oli see loomingulisus, ettevõtlikkus või hoopis midagi muud. Kuulajaskond sai tutvust teha ka oskuste arendamise koordinatsioonisüsteemi OSKA-ga, mis eelkõige spetsialiseerub oskustele, mida on vaja tööturul toimetulekuks. Grupitööna saime välja mõelda hunnikutes oskusi, mida läheb vaja tuleviku tööturul. Huvitavaks osutus see, et väljapakutud oskusi saame meie, õpilased, suurepäraselt juba praegu koolitundides rakendada, nagu näiteks organiseerimisoskus, ettevõtlikkus, väljendus- ja suhtlusoskus jne.

Päeva lõpetasid kaks väga loomingulist inspireerijat, lauljanna Laura Prits ja ettevõtja Anna-Maria Valliveere. Saal täitus ka seitsmendike ning paljude koolitöötajatega, kes kõik olid huvitatud kahe noore naise edulugudest. Laura rääkis oma teekonnast lauljaametini. Ta mainis tihti, et kindlate eesmärkideni jõudmiseks peab olema ise ettevõtlik ja julgema võimalustest kinni haarata. See on ka asi, mida meie kool väärtustab: õpilaste endi ettevõtlikkus ja tahe midagi korda saata.

Anna-Maria Valliveere on üks kodumaise kingafirma Uncle Paul asutajatest, ta tegeleb turundamise ja ettevõtlusega. Tema võttis jutuks selle, kuidas leida oma tulevikuamet ja mis seos on sellel kõigel täna sinu enda hobide ja huvidega. Esinejad inspireerisid kindlasti paljusid noori olema julged ja pealehakkajad. Oli väga huvitav ja vaheldusrikas päev. Paljud noored tundsid just peale karjääripäeva, et teavad, kellena ja mida nad tulevikus teha tahavad. Hea on tõdeda, et meie kooli noorte jaoks on oluline see, et nad saaksid tulevikus töötada ametikohal, mida nad saavad siduda ka oma hobiga. Ma arvan, et see teebki ühest tööst selle õige töö!

Merilin Tkatšenko, 9.b klass