Autoriarhiiv: huvijuht

Kooli põhiväärtuste auhindade laureaadid.

Suure-Jaani Kooli põhiväärtuste auhindade laureaadid 2020 kevadel.

RÕÕMURAAS 2020 – Keira Kraner
Ta on klassis rõõmu jagaja. Koolipäevade hommikul oodatakse teda. Ta suudab enda heatahtlikkuse ja rahulikkusega muuta kõikide klassikaaslaste tuju rõõmsaks.

MÄRKAJA 2020 – Merily Pollmann
Ta on väga hea sõber. Ta kuulab kõigi mured ja probleemid ära ja on valmis alati aitama, et meil parem hakkaks. Ta on väga tähelepanelik. Kui keegi on kurb, siis läheb just Merily tema juurde ja aitab, kuidas oskab. Merily on alati positiivne ja rõõmus. Isegi kui tal vahel on paha tuju, püüab ta olla ikkagi rõõmus või siis lihtsalt ütleb, et ta ei taha praegu suhelda.

JULGE HUNT 2020 – Hanna-Liisa Kibe
Ta on 2. klassis õppiv tüdruk, kes sattus riigis kehtestatud eriolukorra ajal veelgi erilisemasse olukorda. Lisaks distantsilt õppimisele sai ta endale ka uued klassikaaslased ja tundmatu õpetaja. Julge pealehakkamine on aga juba pool võitu! Ta võttis osa kõikidest ühistest videotundidest koos uute, veel võõraste klassikaaslastega. See ei takistanud tal osalemast julgelt vestlustes, mängudes ja projektides. Ta ei kartnud vastata ja alati küsis kui tarvis. Proovis ja katsetas kõiki võimalusi, mida õpetaja pakkus. Samas jagas infot ka oma muudest tegemistest, näiteks osales ta iseseisvalt matemaatika viktoriinis. See kõik aitas tal hästi sulanduda ning koostöö sujus. Hanna-Liisa kohanes kiiresti, muidu tagasihoidlik ja vaikne tüdruk oli tänu oma julgusele avatud kõigele uuele.

KOOSTÖÖ BOSS 2020 – Simona Brauer
Ta on aktiivne tegutseja erinevates projektides. Sel aastal on nendeks olnud „Linnusõbrad“, „Sõprusetera“. Tema abiga saime projektist taotleda koolile raha keksukummide ostmiseks.Ta on kohusetundlik ja sõbralik.

AASTA ALGATAJA 2020 – Ruuben Reinkubjas
Ta on poiss, kes suudab olla nii algataja, rõõmuraas, märkaja ja kokkuhoidja. Talle meeldib väga leidlikult tegutseda. Distantsõppe päevadel hakkas Ruuben pärast koolitööd õmblema rõngassalle.

AASTA KOKKUHOIDJA 2020 – Gert Antson
Ta on sõbralik, hooliv, rõõmus ja abivalmis. Tema ümber on alati suur seltskond sõpru, sest ta ei tee kunagi teistele liiga ja astub nõrgema kaitseks välja.
Eripreemia AASTA KESKKONNATEGU – 6.a klassi õpilased Maris Mankin, Carmen Markus, Annaliisa Nodapera, Lisandra Paltsmar, Sanna-Ly Pähklemäe, Eliise Raude, Birgit Roosipuu, Kertu Saksniit, Kirke Saksniit, juhendaja Reeda Sadam.
Nad osalesid kaks aastat kestnud Jäätmesorteerimise projektis. See oli julge ja väga vajalik kogemus. Projekti käigus sorteeriti ja uuriti, millist prügi on meie klassides. Projekti lõpetamise tulemusena ostetakse koolile saadud raha eest keskkonda säästvaid vahendeid.

AASTA ETTEVÕTLIK ÕPETAJA 2020 – Tauno Tilk
Ta on oskuslik pedagoog, kelle tundide kohta ütlevad õpilased, et seal nad saavad aru, miks on vaja õppida. Õpilastel on tundides suur valikuvabadus, millega kaasneb ka vastutuse võtmine. Tema juhendamisel on õpilased asutanud minifirmasid ning saanud teada ettevõtlusmaailma võlust ja valust. Ta on ka ise ettevõtjana õpilastele suureks eeskujuks. Eriolukorra alguses koostas ta vajalikke ning põnevaid õppematerjale nii õpilastele kui kolleegidele ja innustas olema ka teisi innovaatilised ning ettevõtlikud.

AASTA ETTEVÕTLIK TEGU 2020- Suure-Jaani söökla kollektiiv
Õpilaste ja kogukonna toitlustuse suurepärane organiseerimine eriolukorra ajal kartmatult ja nõuetekohaselt.

AASTA ETTEVÕTLIK TEGU 2020- Vastemõisa õppekoha söökla kollektiiv
Õpilaste ja kogukonna toitlustuse suurepärane organiseerimine eriolukorra ajal kartmatult ja nõuetekohaselt.

JULGE HUNT 2020 – Sirje Urbel
Ta käsitleb keerukaid teemasid nii oskuslikult, et õpilastele tunduvad need kerged ja arusaadavad. Õpilaste arvates teeb ta keerulised asjad lihtsaks. Kui ta on valiku ees – lähtuda õpilasest või hoopis õppekavast ja õpiülesannetest, toimib ta õpilase persooni ja eripära arvestades. Tänu sellele on ta õpilaste seas hinnatud ja lugupeetud õpetaja. Ta on oma klassiga võtnud vastu “Hooliva klassi” väljakutse, tema käe all korraldasid kaheksandikud üle aegade laheda kantristiilis jõulutralli. Ta on õpetajate seas alati julge arvamuse avaldaja ning tihti on just tema see, kes keerukate valikute ja otsuste juures toob aruteludesse õpetajapoolse vaate.

AASTA ALGATAJA 2020 – Siivi Univer
Tema algatusel liitus kool vahetunni projektiga. Õpilased kirjutasid MTÜ Ettevõtlik SJK´le projekti, et koos teiste toetajatega koguda raha vahetunni projekti vahendite soetamiseks. Nüüd on koolis olemas aktiivse vahetunni sisustamiseks terve hulk vahendeid – kummikeksud, mängupallid. Tema algatusel ja eestvedamisel korraldas õpilasesindus tantsu- ja mänguvahetunde.

AASTA KOKKUHOIDJA 2020 – Siiri Kivisoo
Ta oskab säästlikult õpetada käsitööd ja kodundust, kasutades väga oskuslikult taaskasutusmaterjale. Ta võlub õpilastööde tegemise tarbeks alati minimaalse eelarve eest välja maksimaalselt põnevad materjalid ja vahendid. Tema juhendamisel valmivad õpilaste koostöös ühised seinavaibad ja kunstiteosed, millesse on oma osa saanud panustada kõik klassi õpilased: Tänu tema juhendatud ühistöödele on kokkuhoidmine meie kooli väärtusena eriti mitmekihilise tähendusega.

AASTA KOOSTÖÖLINE 2020 -Aurelika Reimann, Ene Adams, Krista Prinzmann
Õpetajad, kes eriolukorra ajal õpetasid Tääksi lapsi distantsõppel. Lapsevanemad ja õpilased harjusid ja on rahul.

AASTA RÕÕMUSTAJA 2020 – Epp Välba
Direktor Epp Välba algatusel on Suure-Jaani Kooli üks põhiväärtuseid rõõm ja sellest lähtuvad oma tegemistes nii kooli töötajad kui õpilased. Rõõmust on saanud meie baasvajadus. Tänu Epp Välbale oleme kõige puhul, mida koolis teeme, õppinud küsima: “Kas see tegevus pakub ka rõõmu?”
Epp Välba on loonud rõõmsaid traditsioone ja hoolitsenud nende elus püsimise eest. Esmaspäeva alustavad Suure-Jaani õpetajad kolleegile tunnustuse jagamisega – laeka üleandmisega.
Õpetajate toas pakub rõõmu iga kuu lõpus toimuv koosistumine.
Mitu aastat järjest on Epp Välba korraldanud õpetajatele rõõmureise, selle aasta oma jäi kahjuks ära eriolukorra tõttu.
Iga õpetaja sai direktorilt sel õppeaastal õpetajate päevaks raamatu personaalsete tänusõnadega.
Kaks korda aastas kutsub direktor tublid õpilased põnevate esinejatega vastuvõtule.
Kooli töötajatele korraldab direktor toredaid, meeskonda ühendavaid koostööpäevi huvitavate tegevustega, viimati askeldasime rõõmsalt Olustvere käsitöökodades.
Epp Välba on kujundanud koolis tunnustamise kultuuri nii õpilastele kui töötajatele.
Epp Välba on eeskujuks oma positiivse hoiakuga ja rõõmsa rühkimisega eesmärgi poole.

Palju õnne kõigile laureaatidele!
Aitäh kõigile nominentide esitajatele! Aitäh komisjonile: õpilased Aleksandra Vorobjov ja Mattias Sereda, direktor, õppejuht, huvijuht, õppekohtade juht, õppekohtade esindaja õpetaja Elle Jänes, algklasside õpetajate esindaja õpetaja Jaanika Reier, põhikooli õpetajate esindaja õpetaja Sirje Urbel.

Ole püsiv, Suure-Jaani Kool!

Lõppenud on Suure-Jaani Kooli kuues tegevusaasta. 2020. aasta kevad jääb kooliperele meelde mitmes mõttes erilisena. Erakordse kogemuse andis eriolukorra-aegne distantsõpe, kus õppijad olime me kõik. Kindlasti on kõigis suurenenud eneseusk, julgus ja vastutusvõime. Siinkohal väljendan erilist tänu kõigile meie kooli õpilastele, õpetajatele ja vanematele, kes tulid toime uskumatuna näiva väljakutsega.

Väljakutse esitas kooliperele ka 6 aasta tagune Suure-Jaani vallavolikogu otsus koolivõrgu ümberkorraldamise kohta.  Koolimeeskonna ülesandeks sai arendada kaasaegne, innovaatiline tugev põhikool. Kas see on õnnestunud?

Selleks, et anda hinnanguid ja teha järeldusi, oleks mõistlik määratleda, mida kaasaegne ja tugev põhikool tähendavad, millise mõõdupuu järgi tegevuse tulemuslikkust hinnata. Kindlasti on väga oluline, kas õpetaja on terve ja õnnelik, kokk kiidetud, eelarvelised otsused arukalt tehtud ja majad hubased ning soojad. Alahindamata eelnimetatud külgi, pean kõige olulisemaks siiski õpilasi ja nende vanemaid. Kui vanemad soovivad oma lapsed just sellesse kooli tuua, usaldavad kooli ning on teadlikud laste arendamise ja toetamise mitmekesisusest, siis see saab olla oluliseks mõõdupuuks kooli headuse ja tugevuse hindamisel.

Areng toob paratamatult kaasa keerukaid valikuid, raskeid otsuseid, mis ei pruugi kõigile meele järele olla. Koolis ei tohikski otsuseid langetada meeldimise järgi. Nii toimides võime sattuda mugavustsooni ja eesmärk, mille nimel kool üldse toimib, kipub hägustuma.  Ebaõnnestumised on õppimiskohtadeks, erimeelsused õpetavad sallivust, raskused karastavad. Aafrika vanasõna ütleb, et tasaselt merelt ei tule osavaid meremehi.

Kooli eesmärk on õpilasele turvalise, positiivselt mõjuva ja arendava õpikeskkonna kujundamine. Kui keskkond on soodne, kujuneb temast heade õpioskustega rõõmsameelne ja teotahteline noor, kes, olles teadlik nii oma tugevustest kui nõrkustest, teeb edaspidise arengu osas õiged ja targad valikud. Suure-Jaani kool kujundab õpilast sihiteadliku väärtuskasvatuse, ettevõtlikku hoiakut arendava õppetöö korralduse ning lapse eripärade mõistmise ja toetamise kaudu. 

Lastevanemate tagasisideküsitluse tulemused näitavad, et enamik vanemaid peab Suure-Jaani kooli õpi- ja arengukeskkonnana heaks ning kooli usaldusväärseks koostööpartneriks.  Kooli õpilaste arv on aasta-aastalt suurenenud, mis peaks olema kõnekas tõestus vanemate usaldusest.

Kooli maine on positiivne, selle kohta annavad tunnistust meediakajastused vabariiklikul tasandil. Kool on mitmete üleriigiliste võrgustike koostööpartneriks, meie väärtuskasvatuse, lugemiskallaku, meeskonnatöö, projektõppe, õpetajavahetuse ja töövarjupäeva kogemuse vastu tunnevad huvi paljud koolid üle vabariigi. Koolil on välja kujundatud kindlatel traditsioonidel ja käitumisviisidel põhinev identiteet,  mis annab koolis toimetavatele inimestele meie kooli tunde.  Kooli viiest lennust välja kasvanud vilistlased on näidanud end edasiõppimises asjalike, eneseteadlike ja ettevõtlikena.

Soovin Suure-Jaani Koolile palju õnnelikke õpihimulisi ja naeruseid argipäevi.  Looge, hoidke ja kasvatage koolirõõmu. Uuringud näitavad, et koolirõõmu suurendab kuuluvustunne ja koolitöödesse haaratus. Soovin palju tarkust. Ütleb ju hiina vanasõnagi, et laste kasvatamine ja õpetamine nõuab palju rohkem tarkust kui riigi valitsemine.  Lõpetan sõnadega Suure-Jaani Kooli tänaste vilistlaste Merilin Tkatšenko ja Eneli Raude poolt loodud koolilaulust: „Ole püsiv, Suure-Jaani kool!“

Epp Välba

Suure-Jaani Kooli direktor 30.04.2014 – 22.06.2020

Lõimeleer otsib laagrisse kasvatajaid!

MTÜ Lõimeleer kuulutab välja konkursi väliseesti noortele suunatud eesti keele- ja kultuuri laagri Lõimeleer 2020 abikasvatajate stipendiumide määramiseks (kõik vahetused) ja vanemkasvatajate leidmiseks (3. ja 4. vahetus).
Stipendiumi eesmärgiks toetada noorsootöö rahvusvahelise mõõtme ning professionaalse järelkasvu arengut välismaal elavatele eesti ja mitmerahvuselistele perede ja nende laste ürituste ning koolituste korraldamiseks.
Abikasvataja stipendiumile kandideerimise eelduseks on:
· rõõmsameelsus ja tasakaalukus, positiivne maailmapilt;
· valmisolek ja huvi lastega töötamise vastu;
· vähemalt keskharidus hiljemalt laagri toimumise ajaks;
· ladus inglise keele oskus suhtlustasemel;
· kasuks tuleb eelnev lastelaagri kogemus ja huvi lõimeleeridesse jätkuva panustamise vastu.
Abikasvataja on sisuliselt vanemkasvataja parem käsi laagri tegevuste korraldamisel, laste eest hoolitsemisel ja öörahu tagamisel.
Vanemkasvataja valiku kriteeriumid:
· inglise keele oskus B2 tasemel;
· rõõmsameelsus ja tasakaalukus, positiivne maailmapilt;
· asjakohane kutsetase või eeldused selle sooritamiseks laagrite toimumise ajaks (laagri kasvataja osakutse 4. tase);
· valmisolek meeskonda juhtida, ootamatuste puhul lahendusi leida, tegevusi improviseerida jne;
· huvi erinevate kultuuride vastu;
· võime inimestes välja tuua nende parimad omaduses ja neid võimestada;
· kasuks tuleb eelnev lastelaagri kasvataja kogemus ja huvi lõimeleeridesse jätkuva panustamise vastu.
Abikasvataja stipendiumid määrab ja vanemkasvatajad valib MTÜ Lõimeleer juhatus sooviavalduste alusel.
Soovist kandideerida anda märku hiljemalt 7.06.2020 siin.
Omalt poolt pakume
· võimalust panustada ainulaadsesse rahvusvahelisse eesti kultuuri laagrisse;
· võimalust panustada lõimeleeri sisusse ja arendusse professionaalse koolitaja Indrek Maripuu (Ideemäng OÜ) käe all;
· abikasvatajatele stipendiumi on 200 € (maksuvaba) (kuuepäevane laager, sissejuhatav koolitus, laagri ettevalmistus kohapeal, läbiviimine ja lõpetamine);
· vanemkasvatajatele töötasu 648 € (bruto) (kuuepäevane laager, sissejuhatav koolitus, laagri ettevalmistus kohapeal, läbiviimine ja lõpetamine);

Täiendav info www.loimeleer.com või priit.kalev.parts@gmail.com või Priit-Kalev Parts 5205230.

2019/2020 teise poolaasta auhinnad

Alates eelmisest õppeaastast annab Suure-Jaani kool kaks korda aastas õpilastele ja kooli töötajatele kooli põhiväärtustest tulenevat käitumist tunnustavaid tiitleid. Tiitlid on nimetatud õpilaste, vanemate ja töötajate ettepanekute järgi. Teisel poolaastal esitati õpetajate ja õpilaste poolt nominendid kuues kategoorias.

Auhindade laureaadid valib õpetajatest ja õpilastest koosnev komisjon ning direktor kuulutab laureaadid välja 8. juunil.

“RÕÕMURAAS 2020” nominendid:

Kelly Haava; Mirleen Sarapson; Janar Ait; Mikk Siren; Kenneth Alto; Laura Ojasoo; Martha Konks; Aigar Vainaru; Keira Kraner.

“TERAVSILMNE MÄRKAJA 2020” nominendid:

Meeri Sarapson; Kelly Haava; Henri Grünberg; Merily Pollmann; Brita Olev; Geiti Ostra.

“JULGE HUNT 2020” nominendid:

Andra Jürmann; Kariine Kaal; Andre Liik; Mehis Must; Hanna-Liisa Kibe; Allar Arula; 6. a klassi õpilased (Maris Mankin; Carmen Markus; Annaliisa Nodapera; Lisandra Paltsmar; Sanna-Ly Pähklemäe; Eliise Raude; Birgit Roosipuu; Kertu Saksniit; Kirke Saksniit).

“KOOSTÖÖBOSS 2020” nominendid:

Andra Jürmann; Andre Liik; Merily Pollmann; Simona Brauer.

“AKTIIVNE ALGATAJA 2020” nominendid:

Andra Jürmann; Sindra Kabanen; Kalev Must; Janar Ait; Ruuben Reinkubjas.

“NUTIKAS KOKKUHOIDJA 2020” nominendid:

Kelly Haava; Mirleen Sarapson; Jan-Erik Veiper; Sander Šohirev; Merily Pollmann; Brita Olev; Gert Antson; Tanel Sepp.

“ETTEVÕTLIK ÕPETAJA 2020” nominendid:

Tauno Tilk; Suure-Jaani tegutsemiskoha söökla kollektiiv.

“JULGE HUNT 2020” nominendid:

Sirje Urbel.

“AASTA ALGATAJA 2020” nominendid:

Siivi Univer; Ly Uuetoa.

“AASTA ÜHENDAJA/KOKKUHOIDJA 2020” nominendid:

Siiri Kivisoo; Taive Murd.

“AASTA KOOSTÖÖLINE/KAASTEELINE 2020” nominendid:

Aurelika Reimann; Ene Adams; Krista Prinzmann; Taive Murd.

“AASTA RÕÕMUSTAJA 2020” nominendid:

Epp Välba; Vastemõisa tegutsemiskoha söökla kollektiiv.