Autoriarhiiv: huvijuht

Liiklusnädal Eesti Maanteemuuseumis

14. septembril toimus 4. klassi õpilastel õppimine väljaspool koolimaja.
Osaleti Eesti Maanteemuuseumi liiklusnädala tegemistes. Meenutati kolmandas klassis liiklustunnis õpitut, värskendati oma liiklusalaseid oskusi vigursõidus ja rühmatöös valmis auto munale.

SJK pakub tööd

Suure-Jaani Kool ootab oma meeskonda

Lasteaiaõpetajat Sürgavere õppekohta (1.0 kohta)

Info kooli kodulehelel www.sjk.edu.ee

Avaldus, motivatsioonikiri, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatult hiljemalt

17. septembriks 2018 aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee