Autoriarhiiv: huvijuht

SJK kiidab

26. jaanuaril toimus keemiaolümpiaadi maakonnavoor.

Meie koolist oli kaks osalejat.
8. klass – Monis Brauer – 3 koht
9. klass – Andre Tammerand – 7 koht
Palju õnne!
Täname õpetaja Tauno Tilka!

SJK kiidab

22. ja 23. jaanuaril toimusid Viljandimaa U14 ja U16 vanusegrupi meistrivõistlused Viljandi Paalalinna Viilhallis.
Tüdrukute U14 vanuseklassis saavutas Carmen Markus II koha kuulitõukes tulemusega 6.56m.
Tüdrukute U16 vanuseklassis saavutas Kristel Kösler II koha kaugushüppes tulemusega 4.69m, II koha 50m jooksus ajaga 7,41  ja III koha 50m tõkkejooksus ajaga 9,50 sekundit.
Samas vanuseklassis saavutas Anett Joandi II koha kõrgushüppes tulemusega 1.45m ja III koha kuulitõukes tulemusega 9.53m.
Poiste U14 vanuseklassis saavutas Sandor Järvsoo I koha kuulitõukes tulemusega 8.13m ja III koha kaugushüppes tulemusega 4.02m.
Samas vanuseklassis saavutas Ainar Arula kõrgushüppes IV koha tulemusega 1.20m.
Palju-palju õnne tublidele sportlastele ning täname treener Pille-Riin Seppa!

Üheksandikud tutvusid gümnaasiumiga

Pole vist üllatuseks, kui Viljandi maakonna põhikoolinoortelt küsides: “Kuhu sa peale põhikooli edasi õppima plaanid minna?” vastatakse üsna kindlal toonil: “Viljandi Gümnaasiumisse!”. Kuidas seal aga päriselt igapäevane õppetöö välja näeb või milline on kooli kodukord ja õppekeskkond, keegi enne kooli sisse astumist tegelikult ei tea. Selleks korraldaski Viljandi Gümnaasium järjekordse avatud uste nädala, et põhikooliõpilased (eelisjärjekorras üheksandikud) saaksid kõikidele oma kooli kohta käivatele küsimustele vastused.

Sel aastal kestis avatud uste nädal gümnaasiumis esmaspäevast neljapäevani 21. – 24. jaanuaril. Ka mõned meie kooli üheksandikud käisid ise kohapeal asja uurimas. Enne minekut oli vaja täita eelregistreerimisvorm, kuhu pidi märkima lisaks isikuandmetele oma esimese õppesuunaeelistuse ja tagavaraks ka järgmise. Selle alusel määras gümnaasium registreerunutele vastavast suunast varjutatavad (kui just registreerimisvormi polnud kirjutatud ka varjutatava nime, kellega varem juba kokkulepe tehtud). Viljandi Gümnaasiumi kuuest võimalikust õppesuunast käisid meie kooli üheksandikud vaatamas kolme, milleks olid võõrkeelte suund, humanitaar- ja kunstide suund ning majandus- ja ettevõtluse suund. Lisaks neile kolmele on Viljandi Gümnaasiumis võimalus õppida veel kolmes suunas, milleks on matemaatika-füüsika õppesuund, loodus- ja reaalainete õppesuund ning sotsiaalainete õppesuund.

Jätka lugemist

Tänuvastuvõtt

Töökale koolinädalale pani ilusa punkti reedel toimunud direktori tänuvastuvõtt, kuhu olid kutsutud Suure-Jaani Kooli tegusad ja tublid õpilased ning õpetajad, kes kõik on andnud märkimisväärse panuse kooliellu.
Talvise vastuvõtu esimesteks esinejateks olid Viljandimaa kammerkoori lauljad, kes laulsid laule nii teistest rahvustest kui ka laulupeo repertuaarist. Olgu öeldud, et sellesse kammerkoori kuulub ka meie enda direktor Epp Välba.
Teisena esines Viljandi Gümnaasiumi Teadusteater, mille koosseisu kuulus ka meie kooli vilistlane Stella. Noorte teadlaste etendused olid niivõrd vaatemängulised, et vaatajaskond oli lausa vaimustuses. Näidati õpetlikke katseid, kus on oluline tunda keemia ja füüsika seaduseid. Loomulikult ei jäänud publik ilma ka tuleetendusest ning ühest üüratust paugust, mis eriti väiksemate seas palju elevust tekitas.
Vastuvõtu lõpuks tegime traditsioonilise ühispildi ning seejärel palus direktor külalised lauda. Ahvatleva peolaua aitasid välja panna kaheksandate klasside õpilased. Kokkuvõttes möödus reedene pärastlõuna Suure-Jaani Kooli aulas vägagi meeleolukalt.

Merilin Tkatšenko 9.b klassist

Laureaadid

Alates käesolevast õppeaastast annab Suure-Jaani kool kaks korda aastas õpilastele kooli põhiväärtustest tulenevat käitumist tunnustavaid tiitleid. Need tulenevad meie ühistest põhiväärtustest ning on nimetatud õpilaste tehtud ettepanekute järgi. Jaanuari esimesel poolel esitasid õpetajad ja õpilased nominente kuues kategoorias. Zürii koosseisus õpilasesinduse liikmed Mailis Tõnisson ja Sander Liir, õpetajad Ly Valdmaa, Liis Kuresoo, Aurelika Reimann, õppekohade juht Katrin Ronimois, huvijuht Taive Murd, õppejuht Katrin Nurk ja direktor Epp Välba selgitasid välja laureaadid.


„RÕÕMURAAS 2019” on 9.a klassi õpilane Egerd-Meelis Eelmäe. Tal on alati hea tuju. Ta on positiivne ning optimistlik, nakatab oma rõõmsa eeskujuga teisi. Ta on abivalmis, spordis alati see, kes võistkonna vaimu ja võitlustahte kõrgel hoiab ning kaaslastesse positiivset meeleolu süstib.

„TERAVSILMNE MÄRKAJA 2019” on 9.b klassi õpilane Kati Roosi. Ta võtab maast prügi ja paneb prügikasti, aitab nutvaid väiksemaid. Aktiivne ÕE-s, selle president ja julgeb võtta vastutuse, algatab uusi ideid ja viib neid ka täide. Jagab mõtteid kooli paremaks muutmiseks.

„JULGE HUNT 2019” on 9.a õpilane Erlend Valvik. Tal on head ja julged ideed, mida klassikaaslased ka ellu viinud. Ta on alati see, kes julgeb nii enda kui teiste eest seista. Muretseb koolis tunniväliste tegevuste sisustamise eest, kooli DJ, ansambliliige ja ettevõtlik algataja.

„KOOSTÖÖBOSS 2019” on 9.b klassi õpilane Nora Eensalu. Ta on alati olnud rühmatöödes juhtivas rollis ja on alati valmis vastutust võtma ja eest vedama. On olnud ÕE president ning alati klassi ja kooli huvide eest väljas. Tegeleb ÕE eelarvega.

„AKTIIVNE ALGATAJA 2019” on 3.a klassi õpilane Romet Talviste. Tänu Rometi ilusale mõttele ühes emakeele tunnis (soov aidata vähihaigeid lapsi) jõudsime heategevusliku projektini “Vaprusehelmed”. Nüüdseks on koos vanematega vaprusehelmed meisterdatud ja need ka Haldjaperele üle antud. Romet on aktiivne algataja ka igapäevastes koolitundides. Tal on alati olemas oma arvamus ja head ideed, mida suudab kaaslastele selgitada, põhjendada ja nö “maha müüa”.

„NUTIKAS KOKKUHOIDJA 2019” on 9. b klassi õpilane Ingrid Aule. Omal algatusel näitas ta klassidele Reet Ausi filmi. On osaline minifirma loomisel. Hoiab klassi koos. Tahab teha kõike koos.

Eriauhind „TUBLI TOETAJA 2019” laureaadid on Vastemõisa õppekoha 6. klassi õpilased Janar Ait ja Dannar Gross. Septembris alustas Vastemõisa õppekoha 1. klassis oma kooliteed erivajadusega laps, kelle kohanemine koolielu ja õppimisega vajab tähelepanu ja toetust. Tundes huvi tema joonistuste ja meisterduste vastu, kuulates ära tema selgitused ja arutlused ning võttes teda võrdväärse partnerina on Janar ja Dannar pälvinud tema usalduse ja lugupidamise! Poiste positiivsed innustused (tubli! väga vahva! äge!) ja isiklik eeskuju (koos laua koristamine) on pannud ta alati tegutsema. Sageli võib kuulda väljendeid: tule, lõpeta ikka kohe ära!, vaatame, mis vaja teha on!, pole ju raske!, tule, teeme korda!, proovi ikka! Nad võtavad teda oma rühma (liittunni paaris- ja rühmatööd), kaasavad mängudesse (klassiõhtu mängud ja võistlused) ning on lihtsalt julgustavad ja toetavad (esinemised jõulupeol). Samas tuletavad vajadusel ka kodukorda ja käitumisreegleid meelde.