Autoriarhiiv: peatoimetaja

Küsitlus

Lugupeetud lapsevanemad,

Käimas on viimane õppeveerand. Kooli juhtkond teeb juba plaane uueks õppeaastaks.
Suure-Jaani Kooli Kildu, Sürgavere ja Tääksi õppekohad jätkavad uuel õppeaastal 6-klassilistena. See toob kaasa õpilaste liikumise.

Et uue õppeaasta töö- ja elukorraldus oleks võimalikult mõistlik, soovime varakult kaardistada olukorra ja teada saada perede soovid ja plaanid. Meile on oluline võimalikult varakult teada, millises õppekohas meie lapsed uuel õppeaastal kavatsevad õppida. Selleks palume lapsevanemaid täita küsimustik, mis on mõeldud vastamiseks kõigile Kildu, Tääksi ja Sürgavere laste vanematele.
Ühtlasi soovime küsimustikuga välja selgitada perede transpordivajaduse, et uue õppeaasta bussiliiklus oleks võimalikult kõigi õpilaste soove arvestav.

Küsimustikule on võimalik vastata kuni 6. aprillini.
Küsimustiku leiate siit !

Täname kõiki lapsevanemaid koostöö eest!

Epp Välba
Suure-Jaani Kooli direktor

Uuring

Lugupeetud lapsevanem

Teie arvamus oma lapse kooli ja õpetamise kohta on oluline nii koolipere kui vallavalitsuse jaoks. Sel aastal toimub teist korda lapsevanemate ootuste uuring. Uuringut plaanime läbi viia regulaarselt kõigis valla koolides ja lasteaedades. Lisaks lapsevanematele küsime tagasisidet ka õpetajatelt ja õpilastelt. Uuringu tulemused arutatakse läbi kooli õppenõukogus ja hoolekogu inimestega. Tulemuste arutelu aitab välja selgitada iga kooli tugevad küljed ja arenguvõimalused. Üldised kokkuvõtted koolide kohta avaldame valla koduleheküljel. Küsimuste tekkimisel palun saatke meil margus.nurk@iap.ee või ain@suure-jaani.ee

Küsimustikule vastamine on anonüümne. Ootame vastamist nii isadelt kui emadelt, loomulikult võivad vastata ühest perest ka mõlemad lapsevanemad. Küsimustikule saab vastata alates 24.märtsist Ootame teie vastuseid 31. märtsiks

Küsimustikule vastamiseks kulub 10 – 15 minutit.
Küsimustik on aadressil www.vasta.kysitlus.ee

Vastamiseks vajalikud kasutajanimi ja parool
on saadetud Teie e-maili kontodele.
Tähelepanu: kõik lapsevanemad, kes kasutavad gmail.com lõpuga e-postiaadressi, võiksid kontrollida ka rämsposti, sest meile teadmata põhjustel satuvad mõned meie saadetud kirjad aeg-ajalt gmail.com keskkonnas rämpsposti hulka.

Head vastamist soovides,

Tõnu Aavasalu
Suure-Jaani vallavanem