Autoriarhiiv: peatoimetaja

Siseõue ideekonkurss

Suure-Jaani koolimaja siseõue ideekonkurss

Pilte vaata siit !

1. Konkursi eesmärk on sisustada Suure-Jaani koolimajale kaasaegne sisehoov koos multifunktsionaalse õueklassiga.

2. Konkursi tingimused
2.1. Üldtingimused
2.1.1. Konkursi korraldajaks on Suure-Jaani Kool.
2.1.2. Konkurss toimub eesti keeles.
2.1.3. Konkursil võivad osaleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Konkursil osaleja võib esitada mitu ideekavandit.
2.1.4. Konkursis osaleja kannab vastutust selle eest, et konkursile esitatud töö on esitaja originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu kolmandale isikule.

2.2. Ideekavandite esitamine
2.2.1. Ideekavandite esitamise tähtaeg on 4. märts 2016
2.2.2. Ideekavandid tuleb saata aadressil haldusjuht@sjk.edu.ee e-kirja teemaks märkida “siseõue ideekonkurss”, või tuua paberkandjal ümbrikusse pakituna sekretär Ly Uuetoale Suure-Jaani Kooli. Kavandile lisada esitaja kontaktandmed (nimi, e-post, telefon).

2.3. Tingimused ideekavandile
2.3.1. Ideekavandi esemed sobituvad maja üldfassaadiga.
2.3.2. Ideekavandi esemete materjalidena kasutatakse eelistatuna betooni ja/või puitu. Värvilahendused peaksid sobituma kooli üldise värvigammaga, soovitavalt võiks kasutada logovärve.
2.3.3. Õueklass võimaldab teha rühmatööd. Klassis on võimalus istuda ning kirjutada.
2.3.4. Kasutatavad materjalid ja esemed peaksid olema lõhkumis- ja varastamiskindlad
2.3.5. Ideekavandis tuua välja roheala taimede/püsilillede istutamise võimalused.
2.3.6. Siseõue peab saama kasutada aktiivtegevuseks (mängud vahetunnil vms)
2.3.7. Sisustatav ala on 22x20m.
2.3.8. Ideekavandis pakkuda siseõue lahendusi maksumusega kuni 8000 eurot
2.3.9. Ideekavandis välja pakutud toodetele palume viidata toote valmistajate või tarnijate kontaktide või kodulehtedega.

3. Ideekavandite valik
3.1. Valiku teeb Suure-Jaani Kooli direktori poolt kokku kutsutud komisjon, kus ei osale konkursil ideekavandeid esitanud inimesi.
3.2. Ideekonkursi tulemused ja konkursil osalenud ideekavandid koos autorite nimedega avalikustatakse hiljemalt 10. märtsil Suure-Jaani Kooli kodulehel

4. Konkursi auhind
4.1. Konkursi auhinnafondiks on 250 €.
4.2. Komisjonil on õigus sobiva ideekavandi puudumisel auhind kolme parima kavandi esitaja vahel ümber jagada või konkurssi pikendada.
4.3. Auhind makstakse konkursi võitjale välja pärast ideekavandi lõppversiooni esitamist ning konkursi võitjaga lepingu sõlmimist.

5. Konkursi tulemuste elluviimine
5.1 Alates konkursi tulemuste väljakuulutamisest lähevad Suure-Jaani Koolile üle auhinnatud ideekavandi(te) autori(te) kõik ideekavandiga seonduvad varalised ning võõrandatavad isiklikud õigused. Autoritasu sisaldub konkursi auhinnas.
5.2 Auhinnatud ideekavandite autorid nõustuvad käesolevale ideekonkursile ideekavandi esitamisega, et Suure-Jaani Kool võib taotleda ideekavandi või teatud ideekavandi osa kaubamärgina registreerimist.
5.3 Suure-Jaani Koolil on ideekavandi realiseerimise käigus õigus teha vajadusel siseõue ideekavandis muudatusi koostöös ideekavandi autoriga.

Nutikad kabetajad

IMG_2720

Viljandimaa kabe võitlustel läks meie kooli õpilastel hästi. 1.-3.klassi vanuseastmes poiste arvestuses saavutas 1.koha Henry Tikut. 4.-6.klasside vanuseastmes tüdrukute arvestuses 1.koha Monis Brauer ja 3.koha Ingrid Aule. 7.-9.klasside vanuseastmes tüdrukute arvestuses saavutas 1.koha Teele Siim. Palju õnne tublidele kabetajatele, kes tagasid meie koolile suurte koolide arvestuses esimese koha!

Rahulolu küsitlus

Rahuloluküsitlus andis tänuväärt teavet

Suure-Jaani koolil saab peagi ümber esimene õppeaasta. See on olnud keeruline, kuid huvitav aeg, mida on täitnud nii harjumuspärased, kooli igapäevarutiini kuuluvad tegevused, mured ja rõõmud kui ka palju seda, mis seotud reformijärgse segaduse, uue loomise ja sellega kohanemisega.

On väga hea, et Suure-Jaani vald kordas möödunud aastal läbi viidud õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate tagasisideküsitlust kooliga rahulolu kohta ka sel aastal. Küsitluse tulemused andsid palju väga väärtuslikku infot meie tegevuse, meie tugevate külgede, aga ka arenemisvajaduste koha. Hea meel on tõdeda, et midagi üllatavat ega aimamatut küsitlustulemustest ei ilmnenud. Probleemid, mis enim esile tõsteti, on meile teada ja nendega tegeletakse.

Küsitluse tulemused räägivad üsna selgelt, et koolireform ja muudatuste vajalikkus on paljudele endiselt arusaamatu. Seepärast mõistame kriitilisi arvamusi koolireformi ja praeguse olukorra suhtes ning loodame, et küsitlustulemuste lugejal jätkub tarkust teha vahet, milline kriitika puudutab otseselt kooli ja selles toimuvat, milline aga reformiprotsessi ja sellega rahulolematust.

Milline on meie kooli identiteet? See on käesoleval aastal olnud kõige intrigeerivam teema – on ju suur osa koolis toimuvast ühel või teisel moel just identiteedi kandja. Tegelikult on meil viis identiteeti: Kildu, Suure-Jaani, Sürgavere ja Tääksi koolide identiteet, mis on muutumas, uuenemas, kuid sügavalt seotud vanade traditsioonide ja koolide pika ajalooga. Meie viies identiteet on meie ühine. Selleks, et me võime rääkida ühest ja ainsast Suure-Jaani Kooli identiteedist ehk kõigile vastuvõetavast viisist enese määratlemiseks, kulub veel mitu aastat.

Olgu öeldud, et olukord, kus igas koolimajas oli juhtkond igapäevaselt olemas, on meie koolide puhul möödanik. See, et direktor, õppejuht või huvijuht ei viibi igapäevaselt kohal, on paratamatu. Sellekohased märkused võtame teadmiseks, kuid me ei saa kunagi tagada olukorda, kus näiteks samal ajal kõigis koolimajades toimuval aktusel on kohal koolijuht. Kildu, Sürgavere ja Tääksi on ühe suure kooli osad, kus kõige tähtsamaks juhiks pole mitte direktor. Neis koolimajades valitseva õhkkonna, hoiakud ja kvaliteetse kulgemise määrab ära iga selle maja töötaja, kes kujundab otseselt kooli mainet.

Küsitluste tulemustes valmistab enim muret koolikiusamine. Statistiliselt on teada, et üle Eesti kannatab keskmiselt 20% õpilastest koolikiusamise all ja ka meie kooli näitajad on samas suurusjärgus. See teadmine meid ei rahulda. Me soovime koolikiusamisest lahti saada. Oleme liitunud Soomest alguse saanud KIVA (kiusamisvaba) kooli liikumisega. Meil on moodustatud KIVA-meeskond, kes on juba koolitust saanud ning alates 2015. aasta septembrist kuulub klasside õppekavasse ka KIVA programm. Meie eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust, pöörata kiusamisele suuremalt tähelepanu. Leida kiusajad ja eelkõige nendega tegeleda pole meie ainus siht. Iga laps peab õppima kiusamise ära tundma, peab omandama julguse rääkida ära, kui kedagi kiusatakse.

Kuidas edasi? Loomulikult on parimate õppimisvõimaluste tagamine, et igale õpilasele pakkuda just tema võimetele vastav kvaliteetne haridus, meie põhiroll. Meie uus koduleht on igapäevaselt arendamises ja muutmises, oleme tänulikud igasuguse tagasiside eest, mis aitab seda kasutajasõbralikumaks muuta. Lastevanematega tihedam suhtlemine, info jagamine nii kodulehe kui e-kooli kaudu, tihedam koostöö kodude ja kogukonnaga, koolimeeskonna suurema ühtsuse saavutamine ja veel suurema tähelepanu pööramine igale erinevate vajadustega lapsele – need on tegevused, millele muu hulgas soovime uuel aastal rohkem aega pühendada.

Epp Välba
Suure-Jaani Kooli direktor

Lastevanemate kool

Kutse “Lastevanemate kooli”

Viljandimaa Rajaleidja keskus kutsub 19. mail 7-9 klassi lapsevanemaid “Lastevanemate Kooli” esimesele kohtumisele.
Esimese tunni teemaks on karjäär ning lapsevanema roll lapse karjäärivalikute tegemisel. Juttu tuleb tänapäeva karjääri mõistest ning sellest, mis on õppimises ja töömaailmas aastatega muutunud. Karjäär ei ole sugugi enam pelgalt tööpõhine ametiredelil ülespoole pürgimine vaid hoopis midagi laiemat. Arutleme ka üheskoos lapsevanema rolli üle ehk kuidas mina lapsevanemana saan toetada oma lapse edasisi valikuid.
Kohtumine toimub Viljandis aadressil Kauba 12, 19.05.2015 kell 17.30 – 19.00. Vajalik eelregistreerimine aadressil viljandimaa@rajaleidja.ee või telefonil 58853630 kuni 15. maini.

Lugupidamisega

Reet Nigol
juhataja

VII Suure-Jaani Kooli lahtised meistrivõistlused sulgpallis lastele ja noortele

VII Suure-Jaani Kooli lahtised meistrivõistlused
sulgpallis lastele ja noortele

04/12/2015
1.- 4. klass Mängud algavad kell 12.15

GRUPP A
A. Kalvin Thomas Royster A-C
B. Hendrik Luuken A-B
C. Jane Roosimägi B-C

I
II
III

5.-9. klass T Mängud algavad kell 11.30

GRUPP A
A. Jaanika Roosimägi A-D 25
B. Kerli Pelt B-C 26
C. Heleri Keptsov A-C 32
D. Helena Posti B-D 33
A-B
C-D

GRUPP B
A. Anna Krete Kangur A-C 27
B. Ingrid Aule A-B 34
C. Annamaria Ränk B-C

Finaalturniir

III-4 A2-B2

I-II A1-B1

I
II
III
4

5.- 9. klass P Mängud algavad kell 10.30

GRUPP A
A. Joonas Simuste A-C 9
B. Martin Hirv A-B 22
C. Reimo Tõkke B-C

GRUPP B
A. Timo Siim A-C 10
B. Reio Rull A-B 23
C. Andreas Päeva B-C

GRUPP C
A. Joel Uustal A-C 11
B. Timory Kohv A-B 24
C. Oliver Hirv B-C

Finaalturniir

III-4 A2-B2

I-II A1-B1

I
II
III
4

10. -12. klass T Mängud algavad kell 10.00

GRUPP A
A. Merilin Kahu A-D 1
B. Mariann Lips B-C 2
C. Ingeri- Helena Kakko A-C 14
D. Elise Otti B-D 16
A-B 30
C-D

GRUPP B
A. Kristi Tirmaste A-D 3
B. Sandra Raidsalu B-C 4
C. Greete Kurg A-C 15
D. Karmel Ritson B-D 17
A-B 31
C-D
GRUPP C
A. Kristina Muri A-D 12
B. Andrea Maris Aule B-C 13
C. Rita Puhu A-C 28
D. Annemai Mutso B-D 29
A-B
C-D

Finaalturniir
A. A1 A-C
B. B1 A-B
C. C1 B-C

I
II
III

10. -12. klass P Mängud algavad kell 10.15

GRUPP A
A. Gert Tomp A-D 5
B. Joosep Pill B-C 6
C. Jörgen Jürine A-C 18
D. Mart Vinnal B-D 20
A-B
C-D

GRUPP B
A. Oskar Ilves A-D 7
B. Magnus Liir B-C 8
C. Hans Noormets A-C 19
D. Johannes Kruusma B-D 21
A-B
C-D

Finaalturniir

III-4 A2-B2

I-II A1-B1

I
II
III
4