7. klass loodusmuuseumis

4. detsembril  külastasime meie, Suure-Jaani Kooli seitsmendikud, KIKi programmi “Linnud”  raames Tartu ülikooli loodusmuuseumi.


Esialgu õppisime õppeklassis lindude kirjeldamist ja määramist. Ekraanile lasti pilte ning me pidime paarides tegema kiirelt visandusi ja märkmeid ning välja uurima, mis linnuga on tegu. Meile tutvustati lindude kehaehitust, lindude välimuse põhilisi elemente ja käitumist ning lennustiile, mille põhjal linnu liiki määrata.


Programmi teises pooles käisime ringi muuseumi saalides ja kirjutasime neljastes ja kolmestes rühmades lühikirjeldusi kahe kodumaalinnu ja ühe võõrlinnu kohta. Kirjeldama pidi linnu värvust, noka, keha ja jalgade kuju ja suurust ning eritunnuseid. Hiljem pidi ühe kirjelduse kogu klassile ette lugema. Hiljem saime ka muuseumis umbes tund aga vabalt ringi vaadata. Kokkuvõttes meeldis väljasõit kogu klassile väga.

Hanelle Kaugerand 7. klassist